Ons werkveld

Our Business Fields

Geïntegreerde productportfolio

Fresenius Kabi ontwikkelt, produceert en verkoopt producten in diverse segmenten. Alle segmenten vertonen een duidelijke onderlinge samenhang die schematisch als volgt kan worden weergegeven:

Product Portfolio

Intraveneuze medicatie

Fresenius Kabi biedt een breed assortiment steriele generieke geneesmiddelen voor intraveneuze toediening. Het betreft onder meer cytostatica, antibiotica, anaesthetica, analgetica en producten voor levensbedreigende ziekten. Daarnaast levert Fresenius Kabi de medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de toediening van deze geneesmiddelen.

Infusietherapie

Binnen dit segment biedt Fresenius Kabi producten voor plasmavervanging (colloïden) en voor vochtaanvulling. Ook hier omvat onze portfolio een compleet assortiment medische hulpmiddelen, zoals infusiepompen en disposables, om optimale toediening te garanderen.

Klinische voeding

Klinische voeding is bestemd voor patiënten die geen, of onvoldoende, normale voeding tot zich kunnen nemen. Dit is met name het geval voor patiënten op Intensive Care afdelingen, voor ernstig zieke patiënten en voor patiënten die aan ondervoeding lijden.

Op het gebied van klinische voeding is Fresenius Kabi één van de weinige ondernemingen die zowel parenterale voeding als enterale voeding in haar assortiment heeft. Wederom gecompleteerd met de bijbehorende voedingspompen en infusie-disposables.

Parenterale voeding vermijd het maagdarmkanaal Enterale voeding gebruikt het maagdarmkanaal

Parenterale voeding (linkse foto) wordt intraveneus toegediend, terwijl enterale voeding (rechtse foto) gebruik maakt van het maagdarmkanaal.

Parenterale voeding

Parenterale voeding wordt via een centrale of perifere katheter intraveneus toegediend en komt hierdoor direct in de bloedbaan terecht. Het maagdarmkanaal wordt hiermee vermeden.

Enterale voeding

Enterale voeding wordt toegediend in de vorm van drink- of sondevoeding. In tegenstelling tot parenterale voeding wordt hierbij wel gebruik gemaakt van (een deel van) het maagdarmkanaal.

Transfusietechnologie

Naast onze activiteiten op de gebieden klinische voeding, IV-medicatie en infusietechnologie, is Fresenius Kabi ook toonaangevend op het gebied van transfusietechnologie. Binnen dit segment vallen onder meer bloedzaksystemen en bloedverwerkingsapparatuur ten behoeve van bloedbanken.

Veilige en efficiënte toediening van levensreddende vloeistoffen

Veilige en efficiënte toediening van levensreddende vloeistoffen

TPE = Therapeutical Plasma Exchange