Zakenrelaties

Business Relations

Onze verwachtingen ten opzichte van onze leveranciers en zakenpartners zijn samengevat in een Suppliers Code of Conduct en Business Partner Code of Conduct.