Izjava o privatnosti za liječnike, farmaceute i druge zdravstvene djelatnike

U okviru Vaše djelatnosti liječnika, farmaceuta i drugih zdravstvenih djelatnika, Fresenius Kabi d.o.o. će obraditi Vaše određene osobne podatke, kada nam pružite uslugu ili kada na neki drugi način stupimo u interakciju s Vama.

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna. Željeli bismo Vas obavijestiti kako osobne podatke o Vama prikuplja, obrađuje i koristi pravna osoba Fresenius Kabi d.o.o. koja s Vama sklapa ugovor ili na drugi način komunicira s Vama (u daljnjem tekstu “Fresenius Kabi” “mi” ili “nas”).

Naša obrada osobnih podataka regulirana je Općom uredbom o zaštiti podataka Europske unije (Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća, “GDPR”).