Pedijatrija

S obzirom na našu stručnost u području pedijatrije - od pretporođajnog razdoblja do djece (adolescenata) - Fresenius Kabi nudi sveobuhvatni portfelj parenteralne i enteralne prehrane i medicinskih uređaja.