Insuficijencija bubrega

Glavna funkcija bubrega je izlučivanje metaboličkog otpada koji uglavnom potječe od metabolizma proteina. Ostale funkcije uključuju održavanje ravnoteže tekućina, regulaciju statusa elektrolita i druge procese u tijelu. Zatajenje bubrega uključuje poremećaj jedne ili svih navedenih funkcija i uzrokuje velike abnormalnosti u cjelokupnom metabolizmu hranjivih tvari.

Najčešći simptom insuficijencije bubrega je nakupljanje uree u krvi. Mokraća je otpadni produkt razgradnje proteina, a iz tijela se mora izbaciti s pomoću bubrega. To odražava važnost odgovarajućeg unosa proteina ili aminokiselina kod bolesnika s bubrežnom insuficijencijom.

I kod akutnih i kod kroničnih bolesti bubrega zatajenje bubrežne funkcije rezultira nakupljanjem otpadnih tvari u tijelu te nemogućnošću regulacije odgovarajuće ravnoteže vode i elektrolita. Kod akutnih bolesti bubrega ti su poremećaji obično reverzibilni, dok to kod kroničnog zatajenja bubrega najčešće nije slučaj.

Kronična bolest bubrega može se okarakterizirati kao progresivni gubitak bubrežne funkcije. Simptomi krajnjeg stadija bolesti bubrega očiti su, a transplantacija bubrega ili dijaliza ključni su za preživljavanje.

Bolesnici koji boluju od bubrežne insuficijencije općenito trebaju posebnu nutritivnu potporu. Odgovarajući unos proteina ili aminokiselina nužan je za sprečavanje pothranjenosti proteinima uz istovremeno sprečavanje preopterećenja kapaciteta bubrega otpadnim tvarima.

Fresenius Kabi nudi posebne proizvode za enteralnu i parenteralnu prehranu kako bi se toj skupini bolesnika osigurala optimalna nutritivna potpora.