Bioslični lijekovi iz tvrtke Fresenius Kabi

Tvrtka Fresenius Kabi postala je etabliran pružatelj poboljšane  skrbi za bolesnike, a sada ta stručna znanja prenosi i na bioslične lijekove kako bi većem broju bolesnika omogućila liječenja biološkim lijekovima.

Predani smo učinkovitom i sigurnom liječenju naših bolesnika, pri čemu vrlo strogo pazimo na detalje i koristimo se suvremenom analizom kako bismo osigurali postizanje ovih ciljeva. Naši bioslični lijekovi koji čekaju na odobrenje podvrgavaju se sljedećem:

  • komparativnom ispitivanju u odnosu na odobreni biološki lijek
  • analitičkim ispitivanjima koja dokazuju da je naš biosličan lijek po molekularnim karakteristikama usporediv odobrenom lijeku
  • kliničkim ispitivanjima koja jasno dokazuju učinkovitost, sigurnost, farmakokinetiku i farmakodinamiku usporedive s onima odobrenog lijeka

Bioslični lijekovi su visoko slični referentnim biološkim lijekovima.

 

Što su bioslični lijekovi? Saznajte više

 


WEB-BIO-2019-01

Reference:

1. European Medicines Agency. Biosimilars in the EU: Information guide for healthcare professionals. 2017. Dostupno na linku (Pristup: veljača 2019.).