Tietosuojalauseke

(Viimeisin päivitys: toukokuu 2018)

Kiitos kiinnostuksestasi Fresenius Kabi AG -yhtiötä (”Fresenius Kabi”) kohtaan. Käyttäjien tietosuoja on meille tärkeää. Tässä kerrotaan, miten käyttäjien henkilötietoja kerätään, minkätyyppisiä tietoja kerätään ja miten näitä tietoja käytetään.

Huomioi myös, että verkkosivustomme sisältää linkkejä ulkoisille sivustoille, joita tämä tietosuojalausunto ei koske. Joidenkin Fresenius Kabin tytäryhtiöiden verkkosivustoilla saattaa myös olla erilaisia tietosuojailmoituksia. Käyntejä tällaisilla verkkosivustoilla koskevat kyseisten sivustojen omat tietosuojalausunnot.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Saatamme kerätä ja käyttää henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

Käynnit verkkosivustollamme

Kuten useimmilla verkkosivustoilla, myös Fresenius Kabin sivustolla kerätään tietoa käyttäjien vierailusta. Tarkoituksena on optimoida verkkosivusto ja kaikki sivuston toiminnot käyttäjien laitteita varten ja tallettaa käyttäjien asetukset nykyistä tai tulevaa selausistuntoa varten. Kun käyt verkkosivustolla, seuraavat IP-protokollatiedot kerätään rutiininomaisesti:

  • palveluntarjoajasi nimi (IP-osoite)
  • verkkosivusto, joka ohjasi sinut sivustollemme
  • sivut, joilla kävit
  • verkkoselaimesi tyyppi
  • käyntisi päivämäärä ja pituus

IP-osoitettasi käsitellään salatussa muodossa, josta on poistettu kolme viimeistä numeroa. Yhtiö ei siis pysty tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä suoraan. Poistamme nämä tiedot kuukauden kuluessa.

Evästeet

Tietyissä verkkosivuston osissa käytetään evästeitä. Lue lisää evästeiden käytöstä.

Tietojen syöttäminen lomakkeisiin ja kyselyihin

Keräämme ja käsittelemme tietoja, joita käyttäjä itse syöttää täyttäessään verkkolomakkeita tai -kyselyitä tai ottaessaan yhteyttä muulla tavoin, kuten sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Verkkolomakkeissa mainitaan, mihin tarkoitukseen lomakkeeseen syötettyjä henkilötietoja käytetään.

Jos otat yhteyttä verkkosivuston kautta, yhtiö tallentaa seuraavanlaisia tietoja:

  • nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero.
  • yritys, ammatti
  • pyynnön tyyppi ja mahdolliset lisätiedot pyyntöön vastaamista varten

Tiedot tallennetaan käyttäjän aiemmin antaman suostumuksen perusteella tai oikeudellisen perusteen niin vaatiessa. Emme ota käyttäjään uudelleen yhteyttä näiden tietojen perusteella, ellei tämä ole antanut siihen nimenomaista suostumusta. Yhteystietoja säilytetään enintään kuuden kuukauden ajan tietopyynnön tekemisen tai kyselyn täyttämisen jälkeen, ellei pidempiaikaiseen tietojen säilyttämiseen ole laillista velvoitetta. Verkkolomakkeissa annetut tiedot kerätään suojatun yhteyden kautta henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta ja luvattomalta käytöltä. Huomioi, että tavanomainen sähköpostiliikenne ei ole tietoturvallista.

Sosiaalisen median liitännäisten ja toimintasyötteiden aktivoiminen

Jos aktivoit sosiaalisen median (esim. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram ja WhatsApp) liitännäisiä tai toimintasyötteitä, verkkoselaimesi ottaa yhteyden näiden palveluiden palvelimille ja lähettää niille käyttäjäkohtaisia tietoja. Tällaiset liitännäiset ja toimintasyötteet ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Heti kun otat ne käyttöön, annat luvan siirtää tietojasi eteenpäin.

Jos olet parhaillaan kirjautuneena johonkin edellä mainittuun sosiaaliseen mediaan, toimintasi voidaan myös samanaikaisesti yhdistää käyttäjätiliisi.

a) Shariff-työkalun käyttö

Turvaamme käyttäjien tietoja Shariff-työkalulla. Shariff-työkalun avulla voit valita, aktivoitko verkkosivustollamme liitännäisiä, milloin aktivoit niitä ja sallitko, että käyttäjäkohtaisia tietojasi siirretään palveluntarjoajalle.

b) Liitännäisten aktivoiminen

Selaimesi ottaa yhteyden palveluntarjoajan palvelimelle vain, jos itse aktivoit liitännäisen Shariff-työkalun avulla. Tällöin kyseiselle palveluntarjoajalle siirretään käyttäjäkohtaisia tietoa (ks. tarkemmat tiedot jäljempänä). Liitännäisen aktivoiminen Shariff-työkalun avulla tapahtuu napsauttamalla Jaa-painiketta.

c) Toimintasyötteiden aktivoiminen

Jos aktivoit toimintasyötteen napsauttamalla passiivista peitettä verkkosivustolla, selaimesi ottaa yhteyden kyseisen palveluntarjoajan palvelimille ja käyttäjäkohtaisten tietojen siirto palveluntarjoajalle alkaa (ks. tarkemmat tiedot jäljempänä). Huomioi, että kun napsautat peitettä, eväste asennetaan automaattisesti, ja se tallentuu koko selausistunnon ajaksi. Tänä aikana peitettä ei enää näytetä.

Jos suosittelet verkkosivustoa tuttavalle käyttämällä sivuston suosittelupainiketta, käytämme antamiasi tietoja vain tiedottamaan vastaanottajalle, kuka suosituksen lähetti. Näitä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Säilytämme niitä enintään 6 kuukauden ajan.

Fresenius Kabi ei pysty vaikuttamaan siihen, kuinka paljon ja minkälaisia tietoja siirtyy eteenpäin, kun käyttäjä aktivoi liitännäisiä tai toimintasyötteen. Muitakin tiedonkäsittelytoimintoja voi aktivoitua. Yhtiö ei voi millään tavalla vaikuttaa tähän. Jos haluat lisätietoa siitä, kuinka paljon henkilötietoja kerätään ja käsitellään, mihin tarkoituksiin tietoja voidaan käyttää tai mitä tietosuojaan liittyviä oikeuksia ja asetusvaihtoehtoja (mukaan lukien suostumuksen peruuttaminen) sinulla on, tutustu kyseisen sosiaalisen median tietosuojaperiaatteisiin.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Verkkosivustomme toimintasyötteeseen voidaan lisätä YouTube-videoita. YouTube, kuten suurin osa verkkosivustoista, käyttää sivustollaan evästeitä kerätäkseen käyttäjäkohtaista tietoa. Niiden avulla mm. tallennetaan videoihin liittyvää tilastotietoa, ehkäistään väärinkäyttöä ja parannetaan käyttäjäkokemusta. Kun käyttäjä aloittaa videon katsomisen, samanaikaisesti voi aktivoitua muitakin tiedonkäsittelytoimintoja. Fresenius Kabi ei voi millään tavalla vaikuttaa tähän. Lisätietoa YouTuben tietosuojasta, ks. Googlen tietosuojaperiaatteet:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Tietojen jakaminen

Jaamme käyttäjien tietoja Fresenius Group -konsernin sisällä. Tietoja säilyttää ja hallinnoi Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Saksa.

Ei ole odotettavissa, että käyttäjien tietoja siirrettäisiin kolmansiin maihin (Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin). Poikkeuksena ovat käyttäjän tekemät tietopyynnöt. Jotta tietopyyntö voidaan käsitellä, se toimitetaan käyttäjän antamien henkilötietojen kanssa maakohtaiselle yhteystaholle. Jos maakohtainen yhteystaho sijaitsee kolmannessa maassa, tietojen siirto tapahtuu käyttäjän suostumuksella.

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta viranomaisille, ellei laissa niin vaadita. Yhtiön työntekijöiden, tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien on noudatettava henkilötietoja koskevaa luottamuksellisuutta ja tietosuojaa.

Pyynnöt, tiedustelut ja valitukset

Voit milloin tahansa pyytää henkilötietojesi käsittelyä koskevia tietoja, joita ovat mm. tietojen alkuperä ja vastaanottajat ja tietojenkäsittelyn tarkoitukset. Voit myös pyytää tietoa siitä, kenellä on pääsyoikeus tietoihisi, saada tiedoistasi kopion, korjauttaa tietojasi ja pyytää henkilötietojesi poistamista (elleivät muut lakisääteiset vaatimukset vaadi niiden säilyttämistä), tai tehdä valituksen (lain asettamissa puitteissa). Vahvistamme ja tutkimme henkilötietojen käsittelyä koskevat valitukset viipymättä. Käytä pyyntöihin tietosuojalomaketta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tai pyytää henkilötietojesi poistamista milloin tahansa. Ota tällaisessa tapauksessa meihin yhteyttä oheisten yhteystietojen kautta. Tilauksen peruuttaminen on myös mahdollista milloin tahansa.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus maasi/alueesi valvontaviranomaiselle tai yhtiön tietosuojavastaavalle.

Jos sinulla on henkilötietoihisi pääsyyn tai henkilötietojesi korjaamiseen liittyviä huolia, ota yhteyttä yhtiön tietosuojavastaavaan:

Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Saksa
Sähköposti: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Paikalliseen tietosuojavastaavan yhteyshenkilöön asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com

Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää, ja panostamme voimakkaasti henkilötietojen kunnioittavan käsittelyn ja suojaamisen varmistamiseen.