Vastuuvapauslauseke

Olemme koonneet verkkosivustomme huolellisesti, ja sitä ylläpidetään ja laajennetaan jatkuvasti. Emme kuitenkaan ota vastuuta sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Emme myöskään vastaa mahdollisista verkkosivuston sisältämien tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei virheellistä tietoa ole julkaistu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Edellä mainittua lukuun ottamatta verkkosivuston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä.

Liike- ja tuotetiedot

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole sitovia. Tiedot ovat ainoastaan tarkoitettu yleiseksi tiedonannoksi yrityksestämme ja tuotteistamme. Verkkosivustolla olevat tiedot eivät korvaa lääkärin tai muun alan asiantuntijan neuvoja. Sivustolla esitetyt lääkeaineet ovat Suomessa Fimean hyväksymiä ja tarkoitettu niihin käyttöindikaatioihin, jotka on esitetty valmisteyhteenvedossa. Muissa maissa käytön tulee tapahtua paikallisten säännösten mukaisesti. Tieto lääkeaineista ja niiden käytöstä on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Sivuston käyttäjien ei tule käyttää verkkosivustolla olevia tietoja ilman asiantuntijan ohjausta. Emme vastaa verkkosivustollamme julkaistuista kolmansien osapuolten kirjoitusten sisällöstä. Yksittäiset kirjoittajat ovat vastuussa kirjoituksistaan. Emme vastaa tällaisen tiedon hyödyntämisen aiheuttamista vahingoista.

Tällä verkkosivustolla olevat julkaisut saattavat sisältää ennakoivia lausumia, joihin sisältyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tulevat tulokset voivat olennaisesti poiketa näistä ennakoivista lausumista. Syynä tällaisiin poikkeuksiin saattaa olla esimerkiksi liiketoiminnassa, taloudessa ja kilpailussa tapahtuvat muutokset, lainsäädäntömuutokset, kliinisten tutkimusten tulokset, valuuttakurssien vaihtelut, riita- tai tutkintaprosesseihin liittyvät epävarmuustekijät ja rahoituksen saatavuus. Fresenius Kabi ei ole velvollinen päivittämään verkkosivustolla julkaistuja ennakoivia lausumia.

Käyttöoikeudet

Fresenius Kabilla tai konserniyhtiöillämme on kaikki tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet tähän verkkosivustoon.  Kaikki sivuston kuvat ja tekstit ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Voit tallentaa verkkosivustolla olevia tietoja tietokoneen välimuistiin. Mikäli mahdollista, tulosteiden käyttö on sallittua ainoastaan yksityiseen käyttöösi. Muu kopiointi ja kopioiden luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty. Kaikki muu käyttö, erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin, on myös kielletty. Käyttäjälle ei myönnetä mitään oikeuksia tai lisenssejä tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, patentteihin tai muihin immateriaalioikeuksiin.

Soveltuva lainsäädäntö

Verkkosivustollamme olevat tiedot ovat tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Euroopan unionin alueella. Verkkosivustolla esitettyjen tuotteiden, palveluiden tai hoitojen markkinointi saattaa olla kiellettyä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansallisessa lainsäädännössä. Tämä verkkosivusto ei markkinoi tuotteita, palveluita tai hoitoja kyseisiin maihin. Pyydämme huomioimaan, etteivät kaikki verkkosivustolla esitetyt tuotteet välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa poikkeavien rekisteröintien vuoksi. Konserniyhtiöidemme verkkosivustoilla olevat oikeudelliset tiedotteet saattavat poiketa tämän verkkosivuston tiedotteista. Kyseisiin verkkosivustoihin sovelletaan tämän tiedotteen sijaan niillä esitetyt tiedotteet.

Tätä verkkosivustoa koskeviin oikeudellisiin vaatimuksiin tai riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

Hyperlinkit

Verkkosivustollamme saattaa olla omien tietojemme lisäksi linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen muotoilu ja sisältö eivät ole hallinnassamme. Emme vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Linkit eivät ilmaise suositusta, tukea tai vahvistusta linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä. Kunkin sivuston ylläpitäjä on vastuussa verkkosivustoilla esitetyistä tiedoista, mielipiteistä ja seikoista. Tämä pätee myös vieraskirjakommentteihin, keskustelupalstoihin ja sähköpostilistoihin. Emme myöskään vastaa verkkosivustollamme olevien linkkien tai niiden kohteena olevien verkkosivustojen turvallisuudesta, emmekä vastaa verkkosivustoilla olevien tietojen johdosta tai itse linkkien käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

Lisätietoja

Fresenius Kabi AB, sivuliike Suomessa
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki
Suomi
Puhelin: (09) 428 1550
Sähköposti: asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com