Asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppaneiden tietoja koskeva tietosuojalausuma

Fresenius Kabi AB (“yhtiö”) kerää ja käyttää tiettyjä henkilötietoja arvostetuista asiakkaistaan, toimittajistaan, mahdollisista kiinnostuneista liikekontakteista ja muista organisaatioiden edustajista, joiden kanssa yhtiö toimii.

Yksityisyyden suojaaminen on yhtiölle tärkeää, ja haluamme kertoa, miten henkilötietoja kerätään, minkä tyyppisiä tietoja kerätään ja miten tietoja käytetään.

Henkilötietojen käsittelystä määrätään Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa.