Uddannelse

Uddannelsesaktiviteter

Fresenius Kabi tilbyder forskellige uddannelsesaktiviteter både i form af vejledning i det daglige arbejde på hospitalerne/apotekerne og ved specifikke kursusarrangementer.

Fresenius Kabi arrangerer årligt kurser for sundhedspersoner inden for klinisk ernæring og infusionsterapi. Vore kurser kan være internatkurser, webinarer, temadage og interaktiv uddannelse. Vi ser os selv som en vidensbaseret virksomhed inden for klinisk ernæring.

Hvem henvender vores kurser sig til?

Vores uddannelsesaktiviteter er rettet mod hovedmålgrupperne kliniske diætister, læger, sygeplejersker, apotekere/farmaceuter og farmakonomer. De er først og fremmest rettet mod de sundhedspersoner, der arbejder inden for bl.a. kirurgi, anæstesi, intensivbehandling, pædiatri, onkologi og lungesygdomme.

Sammen skaber vi et vidensforum

I Fresenius Kabi har vi en grundfæstet vidensbasis inden for klinisk ernæring og infusionsterapi. Meget af den vigtige viden om ernæring og infusionsterapi findes ude i den kliniske hverdag på hospitalerne. Vi har dagligt kontakt med personale på sygehuse, apoteker, i hjemmeplejen og i almen praksis, fordi vi mener, at det er vigtigt at samarbejde. Gennem diskussioner kommer vi frem til løsninger, som passer alle, og som samtidig kan være til gavn for andre. Vi ser derfor gerne, at vores kunder deler sine erfaringer. Denne arbejdsform er en af hjørnestenene i vores uddannelsesaktiviteter.

På vores kurser og temadage bruger vi en række danske og internationale eksperter som forelæsere og diskussionspartnere. Dermed sikrer vi, at indholdet afspejler den nyeste videnskabelige og kliniske udvikling. Deltagernes aktive rolle i udformning og gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne bidrager til, at den formidlede viden er relevant for deres arbejdssituation. På den måde vil den nyerhvervede viden også komme patienterne til gavn. Diskussion og debat er med andre ord vigtige indslag i vores uddannelsesaktiviteter.