Vigilant Software Suite

Vigilant Software Suite er softwaren til Agilia Connect systemet.

 

Agilia® Connect er Fresenius Kabis infusionssystem, der giver dig kontrol over dine pumper. Systemet kan knytte 4.500 pumper sammen i ét netværk.

 

Agilia Connect indeholder flere moduler i en Centerium Server, som installeres i netværket med Vigilant Software Suite.

 

Den grundlæggende funktion er en nem opdatering af lægemiddelbiblioteker i netværket via WiFi. Vores nyudviklede lægemiddelbibliotek hedder Vigilant Master Med. Med Vigilant Master Med kan pumper konfigureres pr. lægemiddel (fx tryk- og luftsensitivitet), og lægemiddelgrænser kan defineres. Vigilant Master Med kan kun bruges med pumper i Agilia Connect serien.

 

Se mere om Vigilant Master Med:

 

Brochure

Video

 

Følgende moduler findes også i Vigilant Software Suite:

  • Vigilant Insight. Gør det nemt at analysere brugen af lægemiddelbiblioteket. Et kvalitetsforbedringsinstrument, der viser, hvor ofte bløde og hårde grænser udfordres. Derudover gives også en god oversigt over brug af pumper og alarmer
  • Vigilant Sentinel: Infusionsovervågning, fx af en intensiv- eller infektionsafdeling. Sparer tid, og alarmer undgås, da skift af lægemiddel kan planlægges i god tid
  • Vigilant Bridge: Enklere kobling mellem pumperne i Connect-systemet og sygehusets elektroniske patientjournaler. Bruger HL7 og IHE-profilerne DEC og IPEC

 

Vigilant Software Suite har en høj IT-sikkerhed og bruger blandt andet https, VPN, WPA2 og HMAC.

 

For yderligere produktspecifikationer - se produktkatalog (engelsk). Brochure om Agilia Connect systemet.

 

For mere information om Vigilant Software Suite, se følgende videos:

VIDEO 1 – Vigilant Software Suite

VIDEO 2 – Cybersecurity within our offer

VIDEO 3 – Interoperability

 

Stil et spørgsmål - Klik her