PharmaHelp

PharmaHelp


PharmaHelp

PharmaHelp er en automatiseret løsning til opblanding af lægemidler under aseptiske forhold.
 

PharmaHelp er udviklet af specialister inden for compounding og lever derfor op til de krav, der stilles ved tilberedning af fx cytostatika eller antibiotika på sygehusapotekerne.
 

PharmaHelp er en meget kompakt maskine, ikke større end en LAF-bænk, hvilket gør installation hurtig og simpel. Der går kun få uger fra levering af PharmaHelp, til den første produktion er i gang.
 

Der er let adgang til alle maskindele, hvorfor de nemt kan rengøres og serviceres. PharmaHelp er fuldt computerstyret under drift, så operatøren kan fx klargøre næste batch, hvilket betyder effektiv udnyttelse af operatørens tid.
 

Kritiske sikkerhedsparametre, såsom fyldenøjagtighed, sterilitet, kontamineringskontrol og produktintegritet, er alle blevet testet til GMP-standard. Fresenius Kabi benytter PharmaHelp i vores egne compoundingcentre.
 

 

Klik for informationsvideo

Klik for referencevideo

 

 

For yderligere information kontakt Hans Wallén, Nordic Product Manager

E-mail: hans.wallen@fresenius-kabi.com

Telefon: 0046-18 644 321 eller mobil 0046-702 34 94 90