Login kræves til

Kabiven produkter

Den danske lovgivning foreskriver, at visse oplysninger om lægemidler og medicinsk ernæring kun må offentliggøres over for udvalgte grupper af sundhedspersoner (defineret af Sundhedsstyrelsen som læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.