Privatlivspolitik

UDGÅET - ERSTATTET AF ERKLÆRINGER OM DATABESKYTTELSE

Vi er glade for din interesse for os og vores produkter. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Fresenius Kabi Denmark (“vi”, “os”, “vores”) indsamler, benytter og videregiver dine personoplysninger, når du benytter vores hjemmeside.

Du anerkender og accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde en aftale med dig.

FRESENIUS KABIS COOKIEPOLITIK

KLIK HER - hvis du vil læse mere om Fresenius Kabis cookiepolitik.

COOKIEINDSTILLINGER

KLIK HER - hvis du vil ændre dine cookieindstillinger på vores hjemmeside.

DINE PERSONOPLYSNINGER

KLIK HER - hvis du vil skrive til os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har gemt om dig. Når du udfylder kontaktformularen, kan du få information om behandlingen af dine personlige data, deriblandt men ikke begrænset til oprindelse og modtagere af dine data samt formålet med behandlingen. Du kan også bede om adgang til dine data samt gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Hvis dine personlige data er ukorrekte, ukomplette eller ikke behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, har du ret til at få disse data rettet, slettet eller blokeret. I visse tilfælde vil du også kunne bede om direkte overførsel af dine data til en anden organisation (portabilitet).

1. KONTAKTOPLYSNINGER

Vi er dataansvarlige efter databeskyttelsesloven og den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os:
Fresenius Kabi Denmark
Islands Brygge 57
2300 København S
Danmark
E-mail: info-dk@fresenius-kabi.com
Telefon: 3318 1600
 
2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 3 nedenfor.

Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os, herunder når du registrerer dig som bruger på vores hjemmeside (eksempelvis navn, titel, e-mailadresse, adgangskode) eller kommunikerer med os.

Derudover indsamler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider du har besøgt.

3. ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Som en del af at levere hjemmesiden vil vi, som dataansvarlig, indhente og behandle visse personoplysninger om dig som bruger. Vi vil via hjemmesiden indsamle og behandle følgende personoplysninger, når du registrerer dig som bruger eller kommunikerer med os:

 • Navn
 • Titel/sundhedsuddannelse
 • E-mailadresse
 • Brugernavn og adgangskode
 • Evt. andre oplysninger, som du selv afgiver ved kontakt

Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

 • for at verificere at du, i henhold til Lægemiddelsstyrelsens register, har den nødvendige tilladelse til at få adgang til oplysninger om lægemidler, når du registrerer dig som bruger på vores hjemmeside
 • for at tilbyde dig kundeservice og kommunikere med dig, når du henvender dig til os
 • for at hjælpe os til bedre at forstå hvordan vores hjemmeside bliver anvendt samt for at kunne forbedre og udvikle denne
 • for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores produkter, herunder e-mail, telefon og/eller tekstbeskeder, men kun i det omfang du har givet dit samtykke
 • for at forebygge, opdage og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet
 • for at overholde vores juridiske forpligtelser og kunne dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi deler dine data inden for Fresenius-koncernen. Dataene lagres og styres af Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Tyskland.

Vi kan overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • serviceudbydere, der assisterer med vores virksomhedsaktiviteter, herunder hostingudbydere, udbydere af software og analyseværktøjer mv.
 • kontrolinstanser og offentlige myndigheder, herunder Lægemiddelstyrelsen og politi- eller skattemyndighederne, men kun i det omfang det er påkrævet i henhold til lov, retskendelse, eller hvis det er nødvendigt for at dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder
 • vores koncernforbundne selskaber samt vores professionelle rådgivere, herunder revisionsfirmaer og advokatkontorer
 • andre tredjeparter hvis du samtykker hertil eller i forbindelse med en fusion, spaltning eller et salg, som involverer samtlige eller dele af vores virksomhed eller aktiver.

Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

5. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

De oplysninger, der indsamles via PIWIK, herunder din IP-adresse, overføres til PIWIKs servere, som kan være beliggende udenfor EU/EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau efter databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil alene ske på basis af Europa-Kommissionens standardkontrakter eller ’EU-US Privacy Shield’-certificering (kun relevant i forhold til USA). Såfremt du ønsker yderligere information om, hvordan dine personoplysninger beskyttes, er du velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne i afsnit 1.

6. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik på baggrund af:

 • legitime interesser
 • retlige forpligtelser, herunder regnskabsaflæggelse
 • opfyldelse af kontrakt
 • brugernes samtykke

Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig i relation til særlige tilbud eller anden markedsføring.

7. BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er implementeret for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil kun blive opbevaret så længe i) du er registreret som bruger af vores hjemmeside, eller ii) det er påkrævet i henhold til lov. For så vidt angår PIWIK vil din IP-adresse umiddelbart efter indsamlingen blive anonymiseret ved at de sidste tre cifre slettes, og efter en måned (regnet fra tidspunktet for indsamlingen), vil den resterende del af IP-adressen blive slettet.

8. INDSIGT I OG KORREKTION AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

 • retten til at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig
 • retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger som vi har indsamlet om dig
 • retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig
 • retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger
 • retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil løbende blive opdateret på vores hjemmeside.