Erklæring om menneskers ret til ernæringspleje sætter fokus på global sundhed og velfærd

4. august 2023Sidste år i september blev en international erklæring om menneskers ret til ernæringspleje præsenteret på en ESPEN-kongres i Wien, og fredag 12. maj var den også på programmet på DSKE’s årsmøde. Wien Deklarationen, som erklæringen også kaldes, kan gå hen og blive et vigtigt skridt fremad for global sundhed og trivsel, lyder det fra Fresenius Kabi Danmarks General Manager, Liv Kvaale.

I en verden, som stadig er præget af sult, fejlernæring og fødevaremangel, blev den internationale erklæring om menneskers ret til ernæringspleje introduceret under den årlige ESPEN-kongres i Wien i september 2022. Erklæringen skal være med til at bane vejen for en global bevægelse, der har til formål at takle udfordringer forbundet med manglende adgang til ernæring og forbedre sundheden og trivslen for millioner af mennesker verden over. Den danske pendant til ESPEN, DSKE (Dansk Selskab for Klinisk Ernæring), arbejder ligeledes målrettet med at implementere erklæringens mål herhjemme, da problemer med underernæring også findes i Danmark blandt særlige patientgrupper, ældre og udsatte borgere. 

”Det er en grundlæggende menneskeret af få tilstrækkelig mad - uanset socioøkonomisk status, geografisk placering eller sundhedsmæssig tilstand - og erklæringen er baseret på FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Det er et globalt netværk af eksperter og interessenter på ernæringsområdet, der står bag erklæringen, og den markerer et vigtigt skridt fremad for global sundhed og velfærd,” siger Liv Kvaale, General Manager i Fresenius Kabi Danmark.

Erklæringen lægger også stor vægt på ansvar og forpligtelse fra regeringer og internationale organisationer. De opfordres til at træffe effektive politiske foranstaltninger og igangsætte programmer, der fremmer ernæringspleje som en menneskeret. Dette for at sikre, at det prioriteres i sundhedssystemer og politikker på nationalt og internationalt plan.

”På en global skala har implementering af erklæringens tiltag potentiale til at få betydelig indvirkning på den generelle sundhed - også i Danmark. De positive effekter vil sprede sig som ringe i vandet og skubbe udfordringer som underernæring, overvægt og fødevaremangel, der fortsat truer mange befolkningsgrupper rundt omkring i verden, i den rigtige retning,” lyder det fra Liv Kvaale. 

”Men uden handling er det blot gode hensigter og derfor er det afgørende, at alle interessenter, herunder regeringer, internationale organisationer, sundhedspersonale og civilsamfundet, arbejder sammen om at omsætte principper til konkret handling lokalt. Det gør vi selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men den internationale erklæring om menneskers ret til ernæringspleje er et afgørende første skridt mod at skabe en fælles, global sundhedsagenda, der er mere inkluderende, retfærdig og bæredygtig for fremtiden,” siger Liv Kvaale.