”caring for life" - under coronavirus pandemien

31. marts 2020

Hos Fresenius Kabi har vi ét hovedformål - at stille livreddende lægemidler og teknologier til rådighed for sundhedspersonale og finde svar på de udfordringer, de står overfor. Aldrig har dette formål været vigtigere, da verden står over for en hidtil uset trussel fra en virus, vi ikke har set før. Mens vi fortsat nøje overvåger coronavirus situationen og dens implikationer, er vores primære fokus på sundhed og sikkerhed for vores ansatte, sundhedspersonale og deres patienter globalt.

Ud over at sikre sundhed og sikkerhed er al vores indsats fokuseret på fortsat at levere ​​vores livsvigtige lægemidler og teknologier til sundhedspersonale. Med dette for øje har vi oprettet globale og lokale taskforce grupper for at sikre fortsat drift og for at facilitere hurtige beslutninger i tæt samarbejde med myndigheder, leverandører og kunder. Der er indført omfattende beredskabsforanstaltninger, og en solid plan for forretningskontinuitet er sat i gang. Der er også igangsat procedurer for at reducere overførselsrisikoen for virussen på vores produktionssteder, logistikcentre, innovations- og udviklingscentre og kontorer. Al udvikling med hensyn til coronavirus overvåges nøje, og vejledninger fra de lokale myndigheder implementeres straks.

Vores globale produktions- og logistiknetværk opererer i et meget udfordrende miljø. Vi håndterer imidlertid situationen med succes og oplever ikke i øjeblikket nogen væsentlige afbrydelser i vores daglige drift. Derudover arbejder vi tæt sammen med regeringer og offentlige sundhedsmyndigheder over hele verden for at sikre fortsat adgang til vores lægemidler og teknologier.

Fresenius Kabi takker sine partnere, sundhedspersonale og plejepersonale over hele verden for deres utrættelige indsats. Lad os alle arbejde sammen om at inddæmme virusspredningen og håndtere dens følgevirkninger. Vi er inspireret af uselviskheden af ​​vores medarbejdere, der arbejder engageret på at bevare forsyningen af ​​vores lægemidler til patienter og deres familier. Hver dag er alle 40.000 ansatte i Fresenius Kabi fuldt dedikeret til at imødekomme globale medicinske behov for vores produkter og services og til at levere vores fælles filosofi: caring for life.