Produkty

Odborná veřejnost

Děkujeme za váš zájem o informace o našich produktech. Berete na vědomí, že tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou určeny pouze odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulace reklamy ve znění pozdější předpisů. Potvrzujete, že jste se seznámil s definicí odborníka podle uvedeného zákona, podle níž se odborníkem rozumí pouze osoba oprávněná předepisovat anebo vydávat humánní léčivé přípravky. Potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzujete, že jste si vědom rizik, kterým by jste se vystavil, pokud by jste nebyl odborníkem a vstupoval by jste na tyto stránky, jako například riziko nesprávného pochopení informací o používání konkrétních léčivých přípravků, léčby konkrétních onemocnění, nesprávného vyhodnocení vlastního zdravotního stavu či zdravotního stavu jiné osoby atp., které mohou mít negativní dopad na Vaše zdraví či zdraví jiné osoby.

Zpět na předchozí stránku

Potvrďte svou volbu

Vstoupili jste do sekce stránek Fresenius Kabi určených pro odborníky ve zdravotnictví. Přejete si potvrdit svoji volbu? 

Ano

Vyhledávání produktů

Hledáte konkrétní produkt?

Nebo uveďte jméno produktu