Imprint

Imprint

Stránky jsou publikovány a spravovány společností:

Fresenius Kabi s.r.o.

Na strži 1702/65
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

Tel.: +420 225 270 111
Fax: +420 225 270 562
E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

IČO: 251 35 228

zastoupená Evou Vencovskou, MBA, General Manager
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 52618


Poznámky k autorským právům:

Níže jsou uvedeny poznámky k autorským právům k obrázkům, které jsou používané na webových stránkách.

© Alliance/fotolia.com
© ASDF_MEDIA/shutterstock.com
© BakiBG/thinkstock.com
© Brian Jackson/fotolia.com
© carballo/fotolia.com
© chagin/fotolia.com
© contrastwerkstatt/fotolia.com
© DragonImages/fotolia.com
© Edyta Pawlowska/fotolia.com
© everythingispossible/fotolia.com
© FotolEdhar/fotolia.com
© ​​goodluz/fotolia.com
© ​​ki33/fotolia.com
© Konstantin Yuganov/fotolia.com
© Kzenon/fotolia.com
© micromonkey/fotolia.com
© Monkey Business/fotolia.com
© ndoeljindoel/fotolia.com
© Photographee.eu/fotolia.com
© pressmaster/fotolia.com
© pressmaster/shutterstock.com
© Rido/fotolia.com
© sonya etchison/fotolia.com
© Sunny studio/fotolia.com
© Syda Productions/fotolia.com
© WavebreakMediaMicro/fotolia.com
© xy/fotolia.com
© yanlev/fotolia.com
© zimmytws/fotolia.com​​​​​​