Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Těší nás Váš zájem o společnost Fresenius Kabi s.r.o.  (dále „Fresenius Kabi“). Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje, o jaké druhy informací se jedná, a vysvětlili Vám, jak jsou tyto informace používány.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že naše webové stránky obsahují odkazy na externí weby, na které se toto prohlášení o ochraně soukromí nevztahuje. Místní webové stránky jednotlivých dceřiných společností skupiny Fresenius Kabi  navíc mohou obsahovat odlišná prohlášení o ochraně soukromí. V takových případech platí, že na návštěvy daných webových stránek se vztahují prohlášení o ochraně soukromí platná pro dané webové stránky.

Shromažďujeme a používáme Vaše údaje

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat v následujících situacích:

Při návštěvě našich webových stránek

Stejně jako je tomu u většiny jiných webů, i my shromažďujeme údaje o Vašich návštěvách našich stránek. Děláme to z toho důvodu, abychom mohli naše webové stránky se všemi jejich funkcemi optimalizovat pro Vámi používané zařízení nebo abychom mohli uložit Vaše preference pro potřeby Vašeho aktuálního či budoucího prohlížení. Během návštěv našich webových stránek se standardně shromažďují následující údaje internetového protokolu: 

•    název Vašeho poskytovatele služeb (IP adresa)
•    webové stránky, ze kterých jste se dostali na naše stránky
•    navštívené stránky
•    Váš typ internetového prohlížeče a 
•    datum a délka Vaší návštěvy.  

Vaše IP adresa bude pseudonymizována – budou z ní vymazány poslední tři číslice. Díky tomuto opatření Vás už nebudeme schopni přímo identifikovat jako konkrétní osobu. Tyto údaje vymažeme do jednoho měsíce. 

Cookies

V některých částech našich webových stránek používáme cookies. Bližší informace o používání cookies naleznete zde.

Když nám aktivně poskytnete informace v souvislosti se žádostí nebo průzkumem

Budeme shromažďovat a zpracovávat údaje, které jste nám aktivně poskytli např. při vyplňování online formulářů nebo průzkumů nebo když jste nás kontaktovali jinou formou, jako např. e-mailem, telefonicky nebo poštou. V případě online formulářů je účel, pro který nám poskytujete své osobní údaje, uveden na samotném formuláři. 
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich stránek, ukládáme následující informace: 

•    Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo
•    společnost, profese
•    typ žádosti a případně další informace pro účely odpovědi na Váš dotaz.  

Učiníme tak s Vaším předchozím souhlasem, případně z právních důvodů. Tyto informace nebudeme používat k tomu, abychom Vás dále kontaktovali, nedáte-li nám k tomu svůj výslovný souhlas. Vaše kontaktní údaje budou uchovány po dobu až šesti měsíců od vyřízení Vaší žádosti nebo dokončení průzkumu , není-li podle zákona nutno tyto údaje uchovávat delší dobu. Údaje poskytované na online formulářích jsou shromažďovány s využitím zabezpečeného připojení  za účelem ochrany osobních údajů před manipulací nebo neoprávněným přístupem. Pamatujte prosím na to, že běžná e-mailová korespondence není zabezpečeným komunikačním prostředkem.

Když aktivujete zásuvné moduly a „activity feeds“ sociálních médií 

Pokud aktivujete zásuvné moduly (tzv. „pluginy“) nebo tzv. „activity feeds“ (nástroje pro zobrazení aktivity) poskytovatelů sociálních médií (např. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram nebo WhatsApp), Váš internetový prohlížeč se připojí k serverům příslušných poskytovatelů a odešle Vaše konkrétní uživatelské údaje. Tyto zásuvné moduly a „activity feeds“ jsou ve výchozím nastavení deaktivovány. Aktivací těchto zásuvných modulů nebo „activity feeds“ dáváte souhlas s přenosem Vašich údajů.

V době, kdy jste přihlášeni na sociální síť některého z výše uvedených poskytovatelů, může být Vaše aktivita propojena s Vaším uživatelským účtem.
a) Zavedení nástroje „Shariff“

Pro zajištění ochrany Vašeho soukromí používáme nástroj zvaný „Shariff“. Tento nástroj Vám umožňuje rozhodnout, zda a kdy aktivovat jakékoli zásuvné moduly na našich webových stránkách a tím také rozhodnout, zda zahájit předávání konkrétních uživatelských údajů poskytovateli.

b) Aktivace zásuvných modulů

Teprve poté, co prostřednictvím nástroje „Shariff“ výslovně aktivujete některý zásuvný modul, se Váš prohlížeč připojí k serverům příslušného poskytovatele a předá tomuto poskytovateli konkrétní uživatelské údaje (jak je uvedeno níže). Prostřednictvím nástroje „Shariff“ aktivujete vybraný zásuvný modul kliknutím na příslušné tlačítko sdílení.

c) Aktivace „activity feeds“

Pokud aktivujete „activity feed“ kliknutím na neaktivní masku na našich webových stránkách, Váš prohlížeč se připojí k serverům každého poskytovatele a předá jim konkrétní uživatelské údaje (jak je uvedeno níže). Berte prosím na vědomí, že při kliknutí na masku se automaticky nastaví cookie, která zůstane uložena po dobu Vašeho prohlížení. Během této doby se maska znovu nezobrazí.

Pokud svým přátelům či známým doporučíte nějakou webovou stránku za použití našeho tlačítka „doporučit stránky“, pak informace, které nám poskytnete, použijeme pouze pro informování příjemce o totožnosti odesílatele. Vaše údaje nebudeme používat pro žádné jiné účely a uložíme je na dobu maximálně 6 měsíců. 

Fresenius Kabi nemá žádný vliv na rozsah nebo druh údajů, které budou poskytnuty na základě aktivace zásuvných modulů nebo „activity feeds“. Tím také mohou být spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Bližší informace o rozsahu shromažďovaných a zpracovávaných údajů, o účelu, pro který mohou být Vaše údaje používány, a o Vašich příslušných právech a možnostech konfigurace pro ochranu Vašeho soukromí (včetně Vašeho práva na odvolání souhlasu) naleznete v politice ochrany soukromí příslušné sociální sítě.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

V rámci „activity feed“ se mohou na našich webových stránkách objevovat videa z YouTube. YouTube, stejně jako většina webů, používá cookies, a to jednak za účelem shromažďování uživatelských údajů na svých webových stránkách, které slouží mimo jiné pro statistiku videí a prevenci podvodů, a jednak za účelem zvyšování uživatelského komfortu. Spuštěním příslušného videa mohou být spontánně spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Bližší informace o ochraně soukromí na YouTube naleznete v politice ochrany soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Sdílení Vašich údajů

Vaše údaje sdílíme v rámci skupiny Fresenius. Údaje budou uchovávány a hostovány společností Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Německo. 

Naše společnost  uchovává Vaše údaje na cloudovém úložišti. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány poskytovatelem cloudových služeb a uchovávány v různých zemích. Od těchto poskytovatelů smluvně vyžadujeme zavedení obdobných opatření na ochranu údajů, jaká používáme i my.

Nepředpokládáme žádné  konkrétní předávání Vašich údajů do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor) s výjimkou Vašich případných dotazů. Abychom byli schopni Váš dotaz vyřídit, zašleme jej včetně Vašich osobních údajů, které nám poskytnete, kontaktní osobě pro Vaši zemi. Pokud se taková osoba nachází ve třetí zemi, předání těchto údajů bude podmíněno Vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádným orgánům státní správy, nebudeme-li tak povinni učinit ze zákona. Naši zaměstnanci, zástupci a maloobchodníci jsou povinni respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů a jejich ochranu.

Žádosti, dotazy a stížnosti

Můžete kdykoli požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, mimo jiné včetně původu a příjemců Vašich údajů a účelu jejich zpracování. Dále můžete požadovat informace týkající se přístupu k Vašim údajům, získat kopii Vašich údajů, požádat o opravu Vašich údajů a také o jejich vymazání, pokud jejich další uchovávání nevyžadují jiné právní předpisy, nebo můžete podat stížnost (v rozsahu podle zákona). V posledním uvedeném případě platí, že pokud obdržíme Vaši stížnost ohledně způsobu, jakým spravujeme osobní údaje, neprodleně potvrdíme její přijetí a prověříme ji. Pro podávání žádostí prosím použijte kontaktní formulář pro záležitosti ochrany údajů . 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich osobních údajů; v takovém případě nás prosím kontaktujte za použití níže uvedených kontaktních údajů. Stejně tak můžete kdykoli zrušit odběr. 

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi/regionu nebo u Vašeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte-li jakékoli obavy týkající se ochrany soukromí a přístupu k Vašim osobním údajům nebo jejich oprav, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese:

Fresenius Kabi s.r.o.
Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů
Na strži 1702/65
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika
E-mail: ochranasoukromi@fresenius-kabi.com

Tel.: +420 225 270 111
E-mail:  czech-info@fresenius-kabi.com

 

© 2018 Fresenius Kabi s.r.o.