Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně údajů pro jednotlivce podávající žádost subjektu údajů

Poslední aktualizace srpen 2020

Společnost Fresenius Kabi, s.r.o. (dále jen „my“) bude shromažďovat a používat určité osobní údaje od vás jakožto jednotlivce, který se na nás obrací s žádostí týkající se jeho práv, které má jako subjekt údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiných příslušných právních předpisů o ochraně údajů.

Tímto prohlášením o ochraně údajů jste informováni o zpracování osobních údajů při podání žádosti subjektu údajů.

Upozorňujeme, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i v jiných souvislostech, např. když navštívíte naše internetové stránky nebo pokud jste obchodním kontaktem pro výrobky nebo služby nebo s námi spolupracujete ve své funkci jako zdravotnický pracovník. Zde najdete konkrétní informace ohledně zpracování svých osobních údajů v takovýchto situacích.