Beru na vědomí, že tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou určeny pouze odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulace reklamy ve znění pozdější předpisů. Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka podle uvedeného zákona, podle níž se odborníkem rozumí pouze osoba oprávněná předepisovat anebo vydávat humánní léčivé přípravky. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem si vědom rizik, kterým bych se vystavil, pokud bych nebyl odborníkem a vstupoval bych na tyto stránky, jako například riziko nesprávného pochopení informací o používání konkrétních léčivých přípravků, léčby konkrétních onemocnění, nesprávného vyhodnocení vlastního zdravotního stavu či zdravotního stavu jiné osoby atp., které mohou mít negativní dopad na moje zdraví či zdraví jiné osoby.

 

 

Potvrzuji Nejsem odborník