Taloudellisten etuusuuksien julkistaminen

Me Fresenius Kabissa olemme osa potilaiden hoitoa maailmanlaajuisesti. Jotta voisimme sitoutua kriittisesti ja kroonisesti sairaiden potilaiden hoidon laadun edistämiseen, yhteistyö lääkäreiden, sairaaloiden ja potilasjärjestöjen kanssa on välttämätöntä.  Näiden kumppanuuksien ei tarvitse vain kehittää tuotteita, jotka parhaiten täyttävät kliiniset tarpeet. Terveydenhuollon ammattilaisille tarjotaan tarvittavaa asiantuntemusta ja koulutusta, jotta he voivat turvallisesti ja tehokkaasti käyttää tomittamiamme lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita. Lääketieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukemisessa Fresenius Kabi edistää potilasturvallisuutta ja entistä parempaa pääsyä uusiin teknologioihin ja palveluihin.

Odotamme itseltämme avoimuutta, vastuullisuutta ja korkeita eettisiä standardeja - ja sidosryhmämme odottavat meiltä samaa. Heidän luottamuksensa palkitaan toimimalla äärimmäisen rehellisesti ja vastuullisesti. Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tässä keskeisiä elementtejä.

Suomessa toimimme Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenenä. Olemme sitoutuneet julkistamaan taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille, terveydenhuollon järjestöille ja potilashoidon järjestöille Suomessa. Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenten yhteinen julkistuspäivä vuoden 2017 tiedoille on 13.6.2018.

Julkistamisessa käytetyt menetelmät esitetään muistiossa.