Taloudellisten etuuksien julkistaminen

Me Fresenius Kabilla olemme osa potilaiden hoitoa maailmanlaajuisesti. Jotta voisimme sitoutua kriittisesti ja kroonisesti sairaiden potilaiden hoidon laadun parantamiseen, yhteistyö lääkäreiden, sairaaloiden ja potilasjärjestöjen kanssa on välttämätöntä. Terveydenhuollon ammattilaisille tarjotaan tarvittavaa asiantuntemusta ja koulutusta, jotta he voivat turvallisesti ja tehokkaasti käyttää tomittamiamme lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita. Lääketieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukemisessa Fresenius Kabi edistää potilasturvallisuutta ja entistä parempaa pääsyä uusiin teknologioihin ja palveluihin.

Odotamme itseltämme avoimuutta, vastuullisuutta ja korkeita eettisiä standardeja - ja sidosryhmämme odottavat meiltä samaa. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat toiminnassamme keskeisiä elementtejä.

Suomessa toimimme Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenenä. Olemme sitoutuneet julkistamaan taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille, terveydenhuollon järjestöille ja potilashoidon järjestöille Suomessa. Tiedot julkaistaan vuosittain.

Ohessa taloudelliset etuudet 2022 ja menetelmämuistio. Julkistamisessa käytetyt menetelmät esitetään muistiossa.