Produse

Pacienți & aparținători

Această secțiune oferă informații destinate pacienților și apartinatorilor, inclusiv detalii privind domeniile terapeutice cărora li se adresează produsele Fresenius Kabi, cum ar fi tratamente pentru oncologie, diabet, pacienți critici, maldigestie, insuficiență hepatică și renală, substituție de volum sanguin și pediatrie.

Sunt un pacient sau aparținător

Profesioniști din domeniul sănătății

Următoarele pagini includ informații dedicate numai profesioniștilor din domeniul sănătății, privind medicamentele și dispozitivele medicale Fresenius Kabi destinate nutriției clinice, tratamentelor perfuzabile și pentru transfuzii, inclusiv detalii despre medicamentele eliberate doar prin prescripție medicală.

Sunt un profesionist din domeniul sănătății