Legal Disclaimer

Declinare a responsabilității

Această pagină web a fost întocmită cu foarte multă atenție, ea fiind permanent îmbunătățită și actualizată. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acuratețea sau caracterul complet al conținutului său. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru niciun fel de daune directe, indirecte, materiale sau imateriale care ar putea apărea prin utilizarea informațiilor oferite pe această pagină web. Utilizarea acestei pagini web se face pe riscul personal al utilizatorului, exceptând situațiile în care informațiile incorecte sunt publicate intenționat sau dintr-o neglijență gravă.

Informații comerciale și informații despre produse

Informațiile prezentate pe această pagină nu au caracter obligatoriu și sunt destinate numai informării generale. Acestea nu înlocuiesc recomandările profesioniștilor din domeniul medical, financiar sau de alte specialități. Utilizatorii nu trebuie să acționeze conform acestor informații fără a solicita consultanță adecvată de specialitate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul textelor care aparțin unor terțe părți, care au fost publicate pe această pagină web. Fiecare autor este responsabil pentru lucrările sale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daune, prejudicii sau pierderi care derivă din utilizarea acestor informații.

Drepturi de utilizare

Fresenius Kabi AG și afiliații săi dețin toate drepturile de proprietate asociate paginilor web întocmite. Toate textele și ilustrațiile sunt protejate de dreptul de autor. Puteți lua notă de informațiile existente pe paginile noastre web și puteți să le încărcați în memoria calculatorului dumneavoastră. În măsura în care este posibil să tipăriți aceste informații, acestea vor fi utilizate strict pentru uzul dvs.; orice reproducere sau transmitere către terți trebuie exclusă. Orice utilizare ulterioară, în special în scopuri comerciale, nu este permisă. Utilizatorului nu i se vor acorda nici un fel de drepturi de licență, în ceea ce privește mărcile comerciale, drepturile de autor, brevetele etc.

Neangajare – legislație aplicabilă

Conținutul paginilor noastre web este destinat utilizării pe teritoriul Uniunii Europene. Este posibil ca promovarea sau procurarea unor produse, servicii sau tratamente prezentate pe aceste pagini web să nu fie permisă de reglementările legale în vigoare din unele țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Paginile web nu trebuie să constitue o modalitate de promovare a acestor produse, servicii sau tratamente, în aceste țări. Vă rugăm să luați în considerare că produsele prezentate pe aceste pagini web ar putea să nu fie disponibile în toate țările, din cauza condițiilor diferite pentru punerea pe piață.

Link-uri

În scopul completării informațiilor prezentate pe această pagină web, oferim link-uri către pagini web ale unor terțe părți. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul și design-ul paginilor web ale unor terțe părți. Nu vă putem asigura că informațiile prezentate pe paginile web ale unor terțe părți sunt exacte sau corecte. De asemenea, link-urile nu reprezintă nicio aprobare, susținere sau confirmare a conținutului paginilor web de legatură. Autorii individuali ai paginilor de legatură sunt responsabili pentru informațiile, opiniile și faptele prezentate pe paginile lor web. Acest lucru este valabil și pentru comentariile apărute în cărți de oaspeți, dialoguri și liste de e-mail. În plus, nu suntem responsabili pentru securitatea tehnică a link-urilor, și nici a paginilor-țintă. Astfel, nu suntem răspunzători pentru nicio daună care rezultă fie din utilizarea informațiilor conținute de aceste link-uri, fie din însăși utilizarea acestor link-uri.

Contact și informații suplimentare

Fresenius Kabi România
Str. Henri Coanda nr. 2, Oras Ghimbav - 507075
jud. Brașov, România
Telefon: +40 (0)268 40 62 60
Fax.:      +40 (0)268 40 62 63
e-mail:   office@fresenius-kabi.ro