Declarație de protectie a datelor personale pentru profesioniștii din domeniul sănătății (PDS)

Informații privind protecția datelor pentru profesioniștii din domeniul sănătății care oferă un serviciu sau au o altfel de interacțiune cu noi

Ultima versiune: august 2020

În calitatea dvs. de profesionist în domeniul sănătății (PDS) care ofera un serviciu sau are o altfel de interactiune cu noi, Fresenius Kabi ("noi") vom colecta si utiliza anumite date personale de la dvs. 

Această declarație de protecție a datelor vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu relația dvs. cu noi în calitate de PDS.

Vă rugăm să rețineți că, de asemenea, putem prelucra datele dvs. personale în alte contexte, de ex. când vizitați site-ul nostru web sau când ne sunteți partener de afaceri pentru diverse produse sau servicii. Vă rugăm să consultați informațiile specifice privind prelucrarea datelor dvs. personale în astfel de situații.

De ce colectăm și folosim datele

Va colectam si utilizam datele in urmatoarele scopuri:

 •  Executarea contractului cu dvs, inclusiv transferurile de plati
 •  Mentinerea unei baze de date cu PDS cu care am colaborat deja / vom colabora in viitor
 •  Managementul contactilor si comunicarea cu dvs.
 •  Evaluarea și categorizarea nevoilor specifice de afaceri care se potrivesc cel mai bine cu abilitățile dumneavoastra (de exemplu, atunci când căutăm un lider de opinie cheie într-un anumit domeniu sau pentru produse specifice, măsura în care aparțineti grupului de furnizori de informații științifice, bazat pe experiența științifică sau profesională ) sau dacă puteți, în calitatea dvs. profesională, influența utilizarea, cumpărarea, comandarea, prescrierea sau recomandarea produselor Fresenius Kabi sau puteti influenta decizii de licitatii, plasarea formularelor, statutul de atribuire sau alte stări preferențiale sau calificate ale produselor Fresenius Kabi, în conformitate cu legile aplicabile
 •  Impartasirea celor mai bune practici
 •  Indeplinirea cerințelor noastre de conformitate, cum ar fi cele care decurg din legile anticorupție, legile anti-spălare de bani și alte legi privind criminalitatea economică, legile de reglementare și farmacovigilență și legile legate de medicamente, precum și cerințele de dezvăluire rezultate din legile aplicabile și codurile de conduită ca urmare a apartenenței noastre la asociații comerciale

Ce date colectăm și cum facem asta

Putem colecta și utiliza datele dvs. personale în următoarele situații:

Informațiile pe care le furnizați dumneavoastra

Colectăm datele dvs. personale pe care le furnizați în funcție de diferitele tipuri de interacțiune pe care le aveți cu noi. Astfel de date personale includ:

 • Numele și prenumele
 • Sexul
 • Informații de contact și adresă, inclusiv adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax
 • Tara de reședință
 • Informații despre curriculum vitae, inclusiv informații despre experiența dvs. profesională, angajamentul dvs. cu noi și alte companii, evenimentele la care ați participat, publicații etc.
 • Poze cu dvs.
 • Înregistrări audio-vizuale ale vocii, aspectului si declaratiilor dvs., dacă este înregistrată o prezentare a dvs.
 • Domeniile dvs. de expertiză și domeniile dvs. de interes profesional ca PDS
 • Informații privind plățile efectuate și beneficiile acordate
 • Numărul contului dvs. bancar
 • Numărul dvs. de identificare fiscală
 • Contractul încheiat între dvs. și noi
 • Plăți efectuate sau beneficii acordate

Informații pe care le colectăm din surse accesibile publicului

Inainte de a intra într-o interacțiune cu dvs., putem colecta informații despre dvs. și experiența dvs. profesională din surse accesibile publicului, cum ar fi internetul, platformele sociale media, listele de sancțiuni și alte publicații online și tipărite.

Aceste date includ:

 • Numele și prenumele
 • Informații despre curriculum vitae, inclusiv informații despre experiența dvs. profesională, angajamentul dvs. cu alte companii, evenimentele la care ați participat, publicații etc.
 • Adresa locului de muncă
 • Imagini și înregistrări audio-vizuale ale dvs.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Noi procesam datele dumneavoastra personale pe una sau mai multe dintre următoarele baze legale:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru realizarea unui contract (viitor) încheiat între dvs. și noi (articolul 6.1b GDPR).
 • Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru a ne conforma cu o obligație legală la care suntem supuși (articolul 6.1 c, GDPR).
  Mai concret, suntem obligați să respectăm legile și reglementările naționale și, dacă este cazul, internaționale privind combaterea corupției, spălării banilor, anti-finantarii terorismului și a altor infracțiuni economice. Noi trebuie să evaluăm oportunitatea remunerației și a altor plăți efectuate și a altui sprijin acordat dvs. sub rezerva anumitor documente, obligații de publicare și de raportare și, prin urmare, putem fi obligați să dezvăluim remunerația plătită sau alte ajutoare în natură care v-au fost oferite ca vorbitor sau  furnizor de alte servicii, angajatorului sau autorităților competente de reglementare, procurorilor și altor destinatari răspunzător de punerea în aplicare a normelor de transparență la cerere sau să facem publice astfel de plăți și în natură. Acestea includ în special obligațiile de documentare, dezvăluire și raportare în legătură cu medicamentele, dispozitivele medicale și reglementările în materie de sănătate, legile privind transparența, legile privind regimurile de combatere a spălării banilor și de autoreglementare, cum ar fi codurile industriei și ale pacienților.
 • Prelucrarea este necesară pentru scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecție a datelor cu caracter personal. (Articolul 6.1 f, GDPR). Aceste interese legitime sunt:
  • menținerea unei baze de date care conține toți PDS cu care am colaborat deja sau cu care am putea colabora în viitor, pentru a gestiona interacțiunile cu dvs. și cu alți PDS
  • Stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale.
 • Ne-a dat consimțământul dvs. pentru prelucrarea intenționată a datelor dvs. personale (Art. 6.1 a, GDPR).
  Puteți să vă retrageți acordu in orice moment. Vă puteți retrage consimțământul pentru orice procesare sau pentru scopuri individuale alese de dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dvs. înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin utilizarea formularului de contact pentru protectia datelor.

Vă împărtășim datele

Colaborăm cu alte organizații pentru a ne atinge scopurile. Prin urmare, putem trimite datele dvs. personale partial sau in totalitate către alte organizații.

Acest lucru se aplică în special pentru datele egate de plati și alte date financiare și contracte care vor fi accesibile doar unui număr foarte limitat de destinatari care au nevoie să cunoască datele pentru îndeplinirea sarcinilor lor, sub rezerva oricăror obligații de divulgare. Acești destinatari sunt:

 

 • Alte companii ale Grupului Fresenius dacă un astfel de transfer de date cu caracter personal este necesar în scopul specific (Vă rugăm să consultați prezentarea generală a locațiilor în care activează companiile Grupului Fresenius Kabi);
 • Furnizorii de servicii care prelucrează date personale în numele nostru (de exemplu furnizorii de servicii si întreținere) și trebuie să urmeze instrucțiunile noastre cu privire la o astfel de prelucrare. Acești furnizori de servicii nu vor avea voie să utilizeze datele dvs. personale în alte scopuri decât în ​​scopurile noastre;
 • Autoritățile competente de reglementare, procurorii criminalisti și alți destinatari responsabili de punerea în aplicare a normelor privind transparența, precum și legile penale și legile administrative
 • Autorități, instanțe, părți într-un litigiu, în măsura necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă
 • Publicul larg, în măsura în care suntem obligați să dezvăluim în mod public plățile efectuate către dvs. și alte beneficii furnizate dvs., de ex. mese, călătorii și cazare, precum și alte ospitalități. În cazul în care nu există niciun temei juridic legal pentru dezvăluirea publică, inclusiv identitatea destinatarului, puteți alege să refuzați consimțământul dvs. pentru o astfel de divulgare și atunci vom dezvălui plățile și beneficiile pe bază agregată anonimă
 • Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asigurători, bănci și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm

Transferuri internaționale de date

Putem transfera datele dvs. personale parțial sau în totalitate destinatarilor grupului Fresenius din țări care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, în scopurile enumerate mai sus (va rugam sa consultați prezentarea generală a locațiilor în care activează Fresenius Kabi)

Putem sa trimitem data catre urmtoarele tari pentru care Comisia Europeană a stabilit un nivel adecvat de protecție a datelor care să corespundă nivelului de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene si în care sunt înființate entitățile Fresenius: Argentina, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Elveția sau Uruguay .

În ceea ce privește astfel de transferuri internaționale de date către țări terțe, pentru care Comisia Europeană nu a decis că există un nivel adecvat de protecție a datelor, am furnizat garanții adecvate pentru a vă asigura datele dvs. personale într-o măsură egală cu nivelul protecției datelor în Uniunea Europeană.

Aceste garanții sunt:

Clauze contractuale standard care au fost emise de Comisia Europeană.

Scutul de protecție de confidențialitate UE-SUA.

Puteți obține o copie a acestor Clauze Contractuale Standard online sau la cerere.

Cât timp păstrăm datele

Datele personale referitoare la interacțiunile dvs. cu noi vor fi șterse la zece ani dup încheierea ultimei interacțiuni cu dvs., cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele.

Solicitării, întrebări și reclamații

În funcție de situație, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

 • Cereți acces la datele dvs. personale
 • Solicitați rectificarea datelor dvs. personale 
 • Solicitați ștergerea datelor dvs. personale
 • Solicitați restricționarea procesării datelor dvs. personale 
 • Portabilitatea datelor
 • Obiectezi pe motive specifice situației tale

Puteți exercita aceste drepturi online utilizând formularul de contact pentru protecția datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la ofiterul nostru pentru protecția datelor sau la autoritatea de supraveghere.

Ofiter protectia datelor:

Fresenius Kabi AG
Ofițer de protecție a datelor
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germania E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Informații suplimentare pentru situații specifice

Cerințe pentru furnizarea de date cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt cerute în scopul realizarii interactiunii respective cu dvs. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, s-ar putea să nu putem intra în relația contractuală respectivă, întrucât am fi incapabili să îndeplinim cerințele de diligență și dezvăluire în conformitate cu legile aplicabile și codurile de conduita.

Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dvs. se pot schimba în timp, putem modifica această declarație de protecție a datelor pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de procesare a datelor. Vă recomandăm să o revizuiți din când în când.

Controlor și contact

Controlorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. personale este persoana juridică Fresenius Kabi cu care aveti contact:

Fresenius Kabi România
str. Henri Coanda nr. 2
RO - 507075
Ghimbav
mail: office@fresenius-kabi.ro