Declarația de protecție a datelor personale pentru partenerii de afaceri

Informații privind protecția datelor pentru clienți, furnizori și alti posibili parteneri interesati de afaceri

Ultima actualizare: Iulie 2020

În calitatea importanta pentru noi de client, furnizor, posibil partener interesat de afaceri sau reprezentant al unei alte organizații cu care interacționăm (Partener de afaceri), Fresenius Kabi România (Noi) va colecta și va folosi anumite date personale de la dvs.

Această declarație de protecție a datelor vă informează despre prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu relația dvs. cu Noi ca Partener de afaceri.

Vă rugăm să rețineți că, de asemenea, putem prelucra datele dvs. personale în alte contexte, de ex. când vizitați site-ul nostru web sau când interacționați cu noi în calitatea dvs. de profesionist în domeniul sănătății. Vă rugăm să consultați informațiile specifice privind prelucrarea datelor dvs. personale în astfel de situații.

De ce colectăm și folosim datele dumneavoastra

În funcție de tipul de relatie de afaceri pe care îl avem cu dvs. și / sau compania pentru care lucrați, colectăm și folosim datele dvs. pentru următoarele scopuri:

 •  Evaluarea unei relații de afaceri potențiale și / sau menținerea relației noastre de afaceri cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați (inclusiv gestionarea relațiilor cu clienții, managementul furnizorilor, gestionarea relațiilor cu investitorii)
 •  Evaluarea și calificarea vanzatorilor (de exemplu, dacă dvs. și organizația dvs. îndepliniți anumite cerințe de calitate și certificare);
 •  Achiziția de produse și servicii de la dvs. sau compania pentru care lucrati;
 • Schimbul de informații privind contractele existente sau eventualele contracte încheiate cu dvs.sau compania pentru care lucrati;
 • Completarea contractului cu compania pentru care lucrați, inclusiv executarea oricăror drepturi pe care le-am avea în cadrul unui astfel de contract
 • Îndeplinirea cerințelor de conformitate legate de o tranzacție de afaceri (de exemplu, verificarea conflictelor, verificarea partenerului de afaceri, verificarea listelor de sancțiuni, legi anti-spălare de bani, cerințe privind lanțul de aprovizionare sigur, cerințe privind dreptul vamal și export, cerințe de urmărire a produselor);
 • Fabricarea, vânzarea, furnizarea și livrarea de produse și servicii;
 • Marketing (de exemplu, va informam despre produse și servicii sau alte informații conexe);
 • Evaluarea și categorizarea nevoilor specifice de afaceri care se potrivesc cel mai bine cu abilitățile dumneavoastra (de exemplu, atunci când căutăm un lider de opinie cheie într-un anumit domeniu sau pentru produse specifice, măsura în care aparțineti grupului de furnizori de informații științifice, bazat pe experiența științifică sau profesională ) sau dacă puteți, în calitatea dvs. profesională, influența utilizarea, cumpărarea, comandarea, prescrierea sau recomandarea produselor Fresenius Kabi sau puteti influenta decizii de licitatii, plasarea formularelor, statutul de atribuire sau alte stări preferențiale sau calificate ale produselor Fresenius Kabi, în conformitate cu legile aplicabile;
 • Colectarea plăților datorate, inclusiv re-finanțarea datoriilor;
 • Evaluarea solvabilității financiare și a riscului de credit al companiei dvs.
 • Evaluarea investițiilor potențiale în acțiunile Fresenius, o potențială achiziție, cesionare sau tranzacție în participație cu noi sau cu orice afiliat Fresenius Kabi;
 • Îmbunătățirea produselor, serviciilor și serviciilor noastre;
 • Organizarea, securizarea și îmbunătățirea proceselor interne, inclusiv comunicare, administrare, cercetare și IT.

Ce fel de date si cum le colectam

 • Putem colecta și utiliza datele dvs. personale în următoarele situații:

Informatii pe care le furnizati dumneavoastra:

Colectăm datele dvs. personale atunci când ne contactați, comandati produsele și serviciile noastre sau încheiati un contract cu noi pentru furnizarea de bunuri și servicii. Aceste date cu caracter personal includ:

 • Numele și prenumele
 • Sexul
 • Informații de contact și adresă, inclusiv adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax
 • Tara de resedinta
 • Rolul și funcția în organizația dvs.
 • Domeniile dvs. de expertiză
 • Profesia și calificările dvs.
 • Informații despre tipul de relație pe care îl aveți cu Fresenius Kabi
 • Numele angajatorului și adresa angajatorului

Informatii pe care le colectam de la alte organizatii:

Mai mult, prelucrăm datele care ne sunt furnizate de furnizorii de servicii contractați, de către autoritățile competente sau obținute din registrele comerciale sau asociațiile comerciale accesibile publicului, inclusiv agențiile de rating, solvabilitatea financiară și informațiile despre risc și agențiile și instituțiile de servicii financiare, guvern sau agenții supranaționale, în special autoritățile de licitație sau agențiile de achiziții publice, site-urile web, blogurile și suporturile tipărite.

Aceste date cu caracter personal includ:

 • Numele și prenumele
 • Informații de contact și adresă (inclusiv adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax)
 • Conturile bancare ale companiei dvs.
 • Profesia și calificările dvs.
 • Identificatori profesioniști
 • Detalii organizatorice, detalii de afiliere ale companiei dvs.
 • Certificări și declarații de calitate emise de ofițerii companiei, reprezentanți sau auditori
 • Procentul acțiunilor deținute
 • Detalii legate de înregistrări publice, registre comerciale și comisii profesionale
 • Detalii legate de tranzacțiile publicate ale companiei dvs., inclusiv ofertele și acordurile financiare
 • Interacțiuni anterioare cu Fresenius Kabi și cu oricare dintre filialele noastre

Temeiul juridic pentru prelucrare

Prelucrăm datele dvs. personale pe următoarele baze juridice:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru realizarea unui contract (viitor) încheiat între dvs. și noi (articolul 6.1b GDPR).
 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru ca noi să respectăm o obligație legală la care suntem supuși (art. 6.1 c GDPR).
  Mai precis, suntem obligați să respectăm legile privind spălarea banilor, vamă și export, cerințe privind lanțul de aprovizionare sigur, cerințe de urmărire a produselor, cerințe legale de comunicare și notificare sau cerințe de conformitate similare care ar putea solicita să prelucrăm anumite date cu caracter personal. Este necesar în scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de către o terță parte, cu excepția cazurilor în care peste aceste interese se suprapun interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal (art. 6.1 f GDPR). Aceste interese legitime sunt:

- Îndeplinirea contractului nostru cu compania pentru care lucrați, inclusiv executarea oricăror drepturi pe care le-am putea avea în baza unui astfel de contract;
-
Colectarea informațiilor despre gestionarea cunoștințelor legate de procesele, produsele și serviciile interne;
- Dezvoltarea, optimizarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre;
- Optimizarea comunicării interne;
- Optimizarea administrării;
- Desfășurarea lucrărilor de cercetare;
- Managementul organizațional;
- Managementul riscului: de ex. protecția împotriva unor riscuri financiare / reputaționale;
- Întreținerea infrastructurii IT, securitatea IT, garantarea suportului IT și detectarea și corectarea erorilor
- Respectarea cerințelor legale în afara SEE.
- Stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale

 • Ne-ați dat consimțământul dvs. pentru prelucrarea intenționată a datelor dvs. personale (art. 6.1 a GDPR).

Puteți să vă retrageți întotdeauna acordul. Vă puteți retrage consimțământul pentru orice prelucrare sau pentru scopuri individuale, la alegere. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dvs. înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui e-mail la ofițerul nostru de confidențialitate.

Vă împărtășim datele

Transmitem datele dvs. personale parțial sau în totalitate către alte entități. Prin urmare, putem trimite datele dvs. personale, partial sau întotalitat către alte entități.

Destinatarii sunt

 • Alte companii ale Grupului Fresenius dacă un astfel de transfer de date cu caracter personal este necesar în scopul specific (Vă rugăm să consultați prezentarea generală a locațiilor în care activează companiile Grupului Fresenius Kabi);
 • Furnizorii de servicii care prelucrează date personale în numele nostru (cum ar fi furnizorii de servicii IT care găzduiesc datele sau furnizează servicii de întreținere) și trebuie să urmeze instrucțiunile noastre cu privire la o astfel de prelucrare. Acești furnizori de servicii nu vor avea voie să utilizeze datele dvs. personale în alte scopuri decât în ​​scopurile noastre;
 • Autoritățile, instanțele judecătorești, părțile aflate într-un litigiu sau organismele delegate ale acestora, în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru pentru a îndeplini orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală executorie, cum ar fi autoritățile fiscale și vamale și autoritățile pieței financiare;
 • Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asigurători, bănci și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm;
 • O altă entitate în cazul schimbării proprietății, a unei fuziuni cu, a achiziției sau a vânzării de active.

Transferuri internaționale de date

Putem transfera datele dvs. personale parțial sau în totalitate destinatarilor grupului Fresenius din țări care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, în scopurile enumerate mai sus. Va rugam sa consultați prezentarea generală a locațiilor în care activează Fresenius Kabi.

Comisia Europeană a stabilit un nivel adecvat de protecție a datelor care să corespundă nivelului de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene pentru următoarele țări / organizații internaționale în care sunt înființate entitățile Fresenius: Argentina, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Elveția sau Uruguay .

În ceea ce privește astfel de transferuri internaționale de date către țări terțe, pentru care Comisia Europeană nu a decis că există un nivel adecvat de protecție a datelor, am furnizat garanții adecvate pentru a vă asigura datele dvs. personale într-o măsură egală cu nivelul protecției datelor în Uniunea Europeană.

Aceste garanții sunt:

 • Clauze contractuale standard care au fost emise de Comisia Europeană.
 • Scutul de protecție de confidențialitate UE-SUA.

Puteți obține o copie a acestor Clauze Contractuale Standard online sau la cerere.

Cât timp păstrăm datele

În general, stocăm datele personale pentru una dintre următoarele perioade de timp:

 • Atâta timp cât avem datoria de a păstra datele în conformitate cu legile aplicabile (de exemplu, deoarece suntem obligați să stocăm datele în scopuri fiscale);
 • Dacă nu există o perioadă legală de reținere, cel puțin pe durata relației contractuale cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați;
 • Dacă avem un interes legitim de a procesa datele dvs. personale în afara unei astfel de relații contractuale, o vom procesa atât timp cât avem în continuare un interes legitim în prelucrarea acestor date. Perioada exactă depinde de compania pentru care lucrați și de poziția dumneavoastră în companie.

În cazul în care perioada de păstrare legală este mai lungă decât în ​​cazul celor de mai sus, intenționăm să blocăm datele până la sfârșitul respectivei perioade de păstrare și apoi să le ștergem.

Solicitării, întrebări și reclamații

În funcție de situație, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

Cereți acces la datele dvs. personale
Solicitați rectificarea datelor dvs. personale 
Solicitați ștergerea datelor dvs. personale
Solicitați restricționarea procesării datelor dvs. personale •
Portabilitatea datelor
Obiectezi pe motive specifice situației tale

Puteți exercita aceste drepturi online utilizând formularul de contact pentru protecția datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la ofiterul nostru pentru protecția datelor sau la autoritatea de supraveghere.

Ofiter protectia datelor:

Fresenius Kabi AG
Ofițer de protecție a datelor
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germania E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Informații suplimentare pentru situații specifice

Cerințe pentru furnizarea de date cu caracter personal

Este posibil să aveți nevoie să ne furnizați datele dvs. personale în scopul îndeplinirii unui contract cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați, de ex. este posibil să vă solicităm datele dvs. de contact dacă sunteți contactul nostru de la un furnizor. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, s-ar putea să nu putem intra în relația contractuală respectivă.

Luarea automată a unor decizii

O decizie automată (articolul 22.1, 2 GDPR) are loc în conformitate cu obligația noastră de a efectua o procedură de control-sancționare. Acest lucru este, de asemenea, necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi. Consecința acestui fapt poate fi refuzul de a intra într-o relație contractuală cu dvs.

Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dvs. se pot schimba în timp, putem modifica această declarație de protecție a datelor pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de procesare a datelor. Vă recomandăm să o revizuiți din când în când.

Controlor și contact

Controlorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. personale este persoana juridică Fresenius Kabi cu care aveti contact:

Fresenius Kabi România
str.Henri Coanda nr. 2
RO - 507075
Ghimbav

mail: office@fresenius-kabi.ro