Declarație de confidențialitate pentru datele clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri

În calitate de client, furnizor, persoană de afaceri interesată sau reprezentant al unei alte organizații cu care interacționăm, Fresenius Kabi România va colecta și va folosi anumite date personale de la dvs.

Protejarea confidențialității dvs. este importantă pentru noi și am dori să vă informăm cu privire la modul în care colectăm datele personale, ce tip de informații colectăm și să vă explicăm modul în care sunt utilizate aceste informații.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi este reglementată de Regulamentul general privind protecția datelor a Uniunii Europene ("GDPR").

Cum colectăm datele dvs.

Vă colectăm datele personale atunci când ne contactați, comandați produsele și serviciile noastre sau încheiați un contract cu noi pentru furnizarea de bunuri și servicii.

De asemenea, colectăm și folosim date personale despre dvs. și despre rolul dvs. în compania dvs., care sunt publicate în registrele comerciale, site-urile web, blogurile, presa scrisă și datele publicate public de autoritățile competente și asociațiile profesionale.

În plus, procesăm datele furnizate de furnizorii de servicii în cadrul unui contract sau de către autoritățile competente (agențiile de rating, de solvabilitate financiară și informațiile privind riscurile, instituțiile de servicii financiare, agențiile guvernamentale sau naționale, în special autoritățile de licitație sau agențiile de achiziții publice).

Aceste date personale pot include numele companiei, numele dvs., informațiile de contact, conturile bancare ale companiei, profesia și calificările dvs., date de identificare profesionale, detaliile organizatorice, detaliile de afiliere ale companiei dvs., certificatele și declarațiile de calitate emise de ofițerii, reprezentanții sau auditorii companiei dvs. , procentul de acțiuni deținute, detalii legate de înregistrările publice, registrele comerțului și consiliile profesionale, detalii legate de tranzacții publicate de compania dvs., inclusiv ofertele și aranjamentele financiare, interacțiunile anterioare cu Fresenius Kabi și oricare dintre filialele noastre.

De ce colectăm și folosim aceste date

Colectăm și folosim aceste date pentru a evalua o relație de afaceri potențială sau pentru a menține relația noastră de afaceri cu dvs., și aceste scopuri includ:

 • fabricarea, furnizarea și livrarea de produse și servicii;
 • schimbul de informații privind contractele existente sau eventualele contracte încheiate cu dvs.;
 • achiziționarea de produse și servicii de la dvs.;
 • gestionarea relației noastre cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați (de exemplu, managementul relațiilor cu clienții, managementul furnizorilor, managementul relațiilor cu investitorii);
 • îndeplinirea cerințelor de conformitate referitoare la o tranzacție de afaceri (de exemplu, verificări de conflict, due diligence pentru partenerii de afaceri, screening la lista sancțiunilor, legi împotriva spălării banilor, cerințe privind lanțul sigur de aprovizionare, cerințe privind legislația vamală și export, cerințele de urmărire a produselor);
 • evaluarea și calificarea vânzătorului (de exemplu, dacă dvs. și organizația dvs. îndepliniți anumite cerințe de calitate și de certificare);
 • marketing (de exemplu, informându-vă despre produse și servicii sau informații conexe);
 • evaluarea dacă sunteți un contact adecvat pentru nevoile specifice ale afacerii dvs. (de exemplu, atunci când căutăm un expert într-un anumit domeniu sau produse specifice);
 • colectarea plăților datorate, inclusiv re-finanțarea datoriilor;
 • evaluarea solvabilității financiare și a riscului de credit al companiei dvs.
 • o investiție potențială în acțiunile Fresenius, o tranzacție potențială de achiziție, cesionare sau joint venture cu noi sau cu orice alt afiliat Fresenius Kabi

Temeiul juridic pentru prelucrare

Prelucrăm datele dvs. personale pe una din următoarele baze juridice:

 • prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru realizarea contractului încheiat între dvs. și noi (articolul 6.1b GDPR).
 • prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru a ne conforma cu o obligație legală de care suntem supuși, de ex. legile privind prevenirea spălării banilor, vamă și export, cerințele lanțului de aprovizionare sigur, cerințele de urmărire a produselor, cerințele legale de divulgare și notificare sau cerințele de conformitate similare care ar putea necesita prelucrarea datelor dvs. personale (articolul 6.1c GDPR).
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal (articolul 6.1 din GDPR) . Aceste interese legitime sunt:
  - îndeplinirea contractului nostru cu compania pentru care lucrați, inclusiv aplicarea drepturilor pe care le avem în baza unui astfel de contract;
  - strângere de informații despre managementul cunoștințelor legate de procesele interne, produsele și serviciile;
  - dezvoltarea, optimizarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre;
  - optimizarea comunicării interne;
  - optimizarea administrării;
  - realizarea lucrărilor de cercetare;
  - managementul organizațional;
  - managementul riscului: salvgardarea împotriva riscuri financiare / reputaționale;
  - întreținerea infrastructurii IT, securitatea IT, garantarea suportului IT și detectarea și corectarea erorilor; și
  - respectarea cerințelor legale în afara SEE.
 • Consimțământul dumneavoastră, în cazul în care ați fost informat(ă) despre prelucrarea intenționată a datelor dvs. personale, (articolul 6.1 din GDPR).

Puteți să vă retrageți întotdeauna acordul. Vă puteți retrage consimțământul pentru orice prelucrare sau pentru scopuri individuale, la alegere. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dvs. înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui e-mail la ofițerul nostru de confidențialitate.

Vă împărtășim datele

Transmitem datele dvs. personale parțial sau în totalitate către alte entități.

Destinatarii sunt:

 • Alte companii din grup dacă un astfel de transfer de date cu caracter personal este necesar  scopului specific (vă rugăm consultați prezentarea locațiilor în care sunt active companiile din grupul Fresenius Kabi);
 • Furnizorii de servicii care procesează date cu caracter personal în numele nostru, dar trebuie să respecte instrucțiunile noastre privind prelucrarea acestora; acestor furnizori de servicii nu li se va permite să utilizeze datele dvs. personale decât în ​​scopurile noastre;
 • Furnizorii de servicii IT care găzduiesc datele sau furnizează servicii de întreținere;
 • Autoritățile, cărora suntem obligați să le furnizăm datelor personale, de ex. autoritățile fiscale și vamale, autoritățile de reglementare și organismele delegate ale acestora, autoritățile pieței financiare; registrele publice; și
 • Auditori sau consultanți externi, cum ar fi avocați sau consilieri fiscali.

Transferuri internaționale de date

Putem transfera datele dvs. personale (parțial sau în totalitate) destinatarilor grupului Fresenius din țări care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, în scopurile enumerate mai sus. Consultați prezentarea generală a locațiilor în care activează Fresenius Kabi.

Comisia Europeană a stabilit un nivel adecvat de protecție a datelor care să corespundă nivelului de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene pentru următoarele țări / organizații internaționale în care sunt înființate entitățile Fresenius: Argentina, Canada, Noua Zeelandă, Elveția sau Uruguay .

În ceea ce privește astfel de transferuri internaționale de date către țări terțe, pentru care Comisia Europeană nu a decis că există un nivel adecvat de protecție a datelor, am furnizat garanții adecvate pentru a vă asigura datele dvs. personale într-o măsură egală cu nivelul protecției datelor în Uniunea Europeană.

Aceste garanții sunt:

 • Clauze contractuale standard care au fost emise de Comisia Europeană.
 • Scutul de protecție de confidențialitate UE-SUA.

Puteți obține o copie a acestor Clauze Contractuale Standard online sau la cerere.

Cât timp păstrăm datele

În general, stocăm datele personale pentru una dintre următoarele perioade de timp:

 • Atâta timp cât avem datoria de a păstra datele în conformitate cu legile aplicabile (de exemplu, deoarece suntem obligați să stocăm datele în scopuri fiscale);
 • Dacă nu există o perioadă legală de reținere, cel puțin pe durata relației contractuale cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați;
 • Dacă avem un interes legitim de a procesa datele dvs. personale în afara unei astfel de relații contractuale, o vom procesa atât timp cât avem în continuare un interes legitim în prelucrarea acestor date. Perioada exactă depinde de compania pentru care lucrați și de poziția dumneavoastră în companie.

În cazul în care perioada de păstrare legală este mai lungă decât în ​​cazul celor de mai sus, intenționăm să blocăm datele până la sfârșitul respectivei perioade de păstrare și apoi să le ștergem.

Solicitării, întrebări și reclamații

În funcție de situație, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

Dreptul de acces

Aveți dreptul să cereți în orice moment datele personale despre dvs. pe care le procesăm.

Dreptul la rectificarea datelor incorecte

Dacă datele dvs. personale sunt inexacte, aveți dreptul să le corectați fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de ștergere

În anumite situații, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale. În special, ne puteți cere să ștergeți datele personale dacă:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • datele personale au fost procesate ilegal,
 • vă opuneți prelucrării (a se vedea "Dreptul de a obiecta") și nu există motive legale imperative pentru prelucrare,
 • datele cu caracter personal trebuie să fie șterse din cauza respectării unei obligații legale în dreptul Uniunii sau al statului membru la care suntem supuși sau
 • vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să obțineți de la noi restricții privind prelucrarea, dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Precizia datelor personale este contestată de dvs., procesarea va fi restricționată pentru o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor personale,
 • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați restricția de utilizare a acestora,
 • Nu mai avem nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar vă solicităm să le păstrați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau
 • V-ați opus procesării (a se vedea "Dreptul de a obiecta") și verificarea faptului că interesele legitime ale dvs. sunt în așteptare.

Dreptul la transferabilitatea datelor

Potrivit art. 20 GDPR aveți dreptul să primiți o copie a datelor personale despre dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit.

Dreptul de a obiecta

În conformitate cu art. 21 GDPR, aveți dreptul să faceți obiecții, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. care se bazează pe interesul nostru legitim (articolul 6.1 din GDPR). Nu vom mai procesa datele dvs. personale decât dacă demonstrăm motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau prelucrarea are scopul de a stabili, exercita sau apăra reclamații legale. În toate cazurile de mai sus, utilizați formularul de contact sau trimiteți solicitarea dvs. la adresa poștală sau de e-mail menționată mai sus.

Dreptul de a depune o plângere

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru Fresenius Kabi este:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gustav-Stresemann-Ring 1 65189
Wiesbaden

Cerințe pentru furnizarea de date cu caracter personal

Este posibil să aveți nevoie să ne furnizați datele dvs. personale în scopul îndeplinirii unui contract cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați, de ex. este posibil să vă solicităm datele dvs. de contact dacă sunteți contactul nostru de la un furnizor. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, s-ar putea să nu putem intra în relația contractuală respectivă.

Luarea automată a unor decizii

O decizie automată (articolul 22.1, 2 GDPR) are loc în conformitate cu obligația noastră de a efectua o procedură de control-sancționare. Acest lucru este, de asemenea, necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi. Consecința acestui fapt poate fi refuzul de a intra într-o relație contractuală cu dvs.

Informații suplimentare pentru situații și contacte specifice

S-ar putea să vă procesăm datele dvs. personale și în contexte diferite, de ex. atunci când vizitați site-ul nostru sau atunci când primiți o compensație pentru serviciile dvs. ca un profesionist din domeniul sănătății. Consultați informațiile specifice privind prelucrarea datelor dvs. personale în aceste situații. Dacă aveți întrebări privind protecția datelor la Fresenius Kabi, vă rugăm să ne contactați la adresa dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com.

Controlor și contact

Controlor:

Controlorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Fresenius Kabi România
str. Fânarului nr. 2A
Brașov - 500464
România
mail: office@fresenius-kabi.ro

Ofițer de protecție a datelor:

Am desemnat un ofițer de protecție a datelor. Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor pentru toate solicitările și întrebările referitoare la datele dvs. personale prin:

Fresenius Kabi AG
Ofițer de protecție a datelor
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germania E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Modificări la această informație privind protecția datelor

Întrucât colectarea și prelucrarea datelor dvs. se pot modifica în timp, este posibil să modificăm și aceste informații privind protecția datelor pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de prelucrare a datelor. Vă încurajăm să le revizuiți din când în când.