Managementul Calității

Transparency Initiative​​

Calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor noastre reprezintă fundamentul activităţii noastre.

Astfel, depunem toate eforturile pentru a avea procese şi standarde armonizate la nivel mondial, pentru a atinge cel mai înalt nivel al calităţii.

Ce înseamnă “Calitate” pentru Fresenius Kabi

Acest angajament presupune aplicarea unui management al calității care să asigure calitatea produselor în ceea ce priveşte siguranța și eficacitatea. La Fresenius Kabi, calitatea este o parte integrantă a activităţilor noastre zilnice, a strategiei și filozofiei noastre de afaceri.

Sistemul nostru de management al calităţii este conceput pentru a asigura conformitatea cu toate cerinţele naţionale şi internaţionale, precum şi pentru a răspunde aşteptărilor tuturor părţilor interesate. Suntem permanent preocupaţi de îmbunătăţirea calităţii la nivelul tuturor activităţilor desfăşurate, cu scopul de a oferi cele mai bune terapii şi mijloace de îngrijire a pacienţilor critici şi cronici din întreaga lume.

Suntem permanent preocupaţi de îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor noastre. Sistemul nostru de management al calităţii în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001 este revizuit periodic în cadrul auditurilor interne de calitate şi este certificat de către auditori externi. În prezent, Fresenius Kabi are un certificat ISO 9001 care cuprinde aproximativ 110 organizaţii din întreaga lume, printre care se numără şi Fresenius Kabi România.

 

Valorile noastre
 

Atenţia orientată către clienţi

Punem clienţii pe primul loc

Calitate

Pretindem excelenţă

Integritate

Suntem parteneri de încredere

Colaborare                       

Lucrăm bine împreună

Creativitate

Furnizăm soluţii

Pasiune şi angajament

Ne pasă

 

Politica referitoare la calitate

Calitatea produselor şi serviciilor noastre este sinonimă cu îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor.

Produsele şi serviciile oferite de Fresenius Kabi, precum şi angajamentul şi dăruirea angajaţilor Fresenius Kabi România sunt orientate către îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor critici şi a pacienţilor cronici, spitalizaţi sau trataţi în ambulatoriu.

Produsele şi serviciile noastre trebuie să îndeplinească standarde optime de calitate, siguranţă şi performanţă.

Compania menţine un sistem de management al calităţii care asigură calitatea, eficacitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor oferite.

Acest sistem garantează conformitatea deplină cu cerinţele legale naţionale şi internaţionale şi, totodată, îndeplineşte aşteptările clienţilor, pacienţilor şi partenerilor noştri, precum şi ale oricăror alte părţi interesate.

Sistemul de management al calităţii este conceput astfel încât să asigure transparenţă ridicată, îmbunătăţirea proceselor interne cu scopul îndeplinirii cerinţelor reglementare, precum şi satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor pacienţilor şi clienţilor noştri, aspecte care ajută compania să devină mai eficientă.

Sistemul de management al calităţii de la Fresenius Kabi România se bazează pe următoarele principii:

  • stabilire clară a responsabilităţilor;
  • angajaţi bine pregătiţi şi instruiţi;
  • monitorizare continuă a siguranţei produselor şi a pacienţilor;
  • proceduri documentate şi transparente;
  • procese controlate;
  • conformitate deplină cu cerinţele legislative;
  • îmbunătăţire continuă.

În vederea asigurării celei mai înalte calităţi şi siguranţe, precum şi a celor mai bune performanţe pentru produsele şi serviciile noastre, depunem toate eforturile pentru standardizarea proceselor la nivelul Fresenius Kabi România.

Elementul-cheie pentru o dezvoltare susţinută şi profitabilă a Fresenius Kabi România este dobândirea şi menţinerea poziţiei de lider prin oferirea unor produse de înaltă calitate, în cantitate suficientă, precum şi prin promovarea produselor şi tehnologiilor inovatoare.