Managementul Calității

Transparency Initiative​​

Calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor noastre reprezintă fundamentul activităţii noastre.

Astfel, depunem toate eforturile pentru a avea procese şi standarde armonizate la nivel mondial, pentru a atinge cel mai înalt nivel al calităţii.

Ce înseamnă “Calitate” pentru Fresenius Kabi

Acest angajament presupune aplicarea unui management al calității care să asigure calitatea produselor în ceea ce priveşte siguranța și eficacitatea. La Fresenius Kabi, calitatea este o parte integrantă a activităţilor noastre zilnice, a strategiei și filozofiei noastre de afaceri.

Sistemul nostru de management al calităţii este conceput pentru a asigura conformitatea cu toate cerinţele naţionale şi internaţionale, precum şi pentru a răspunde aşteptărilor tuturor părţilor interesate. Suntem permanent preocupaţi de îmbunătăţirea calităţii la nivelul tuturor activităţilor desfăşurate, cu scopul de a oferi cele mai bune terapii şi mijloace de îngrijire a pacienţilor critici şi cronici din întreaga lume.

Suntem permanent preocupaţi de îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor noastre. Sistemul nostru de management al calităţii în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001 este revizuit periodic în cadrul auditurilor interne de calitate şi este certificat de către auditori externi. În prezent, Fresenius Kabi are un certificat ISO 9001 care cuprinde aproximativ 110 organizaţii din întreaga lume, printre care se numără şi Fresenius Kabi România.

 

Valorile noastre
 

Atenţia orientată către clienţi

Punem clienţii pe primul loc

Calitate

Pretindem excelenţă

Integritate

Suntem parteneri de încredere

Colaborare                       

Lucrăm bine împreună

Creativitate

Furnizăm soluţii

Pasiune şi angajament

Ne pasă

 

Politica referitoare la calitate

Suntem angajați în îmbunătățirea calității vieții pacienților și în atingerea obiectivului nostru “caring for life” (grija pentru viață).

Punem accentul pe înalta calitate a produselor și serviciilor oferite. Toate domeniile de activitate ale organizaţiei aduc o contribuţie importantă la creșterea nivelului de calitate și eficiență a îngrijirii sănătății, prin care un număr din ce în ce mai mare de pacienți au acces la îngrijiri medicale de înaltă calitate, la preţuri accesibile.

Standardele de siguranță și calitate optime, eficacitatea produselor și serviciilor noastre și conformitatea cu cerințele legale în tot ceea ce facem sunt condiții fundamentale pentru atingerea obiectivelor noastre.

QMS-FKR se bazează pe următoarele principii:

  • stabilire clară a responsabilităţilor;
  • angajaţi bine pregătiţi şi instruiţi;
  • monitorizare continuă a siguranţei produselor şi a pacienţilor;
  • proceduri documentate şi transparente;
  • procese controlate;
  • conformitate deplină cu cerinţele legislative;
  • îmbunătăţire continuă;
  • menținerea unui sistem de management al calității (QMS) eficient;
  • confirmarea și depășirea așteptărilor pacienților, utilizatorilor şi a altor părţi interesate

 

Toţi suntem conştienţi de responsabilitatea ce ne revine pentru atingerea obiectivului nostru, prin susținerea și aderarea la sistemul de management al calităţii de la FKR.