การพิมพ์

Published by:

Fresenius Kabi (Thailand) Limited.

93/1 GPF Wireless Building, Building B
10th Floor, Room 1001-1003, Wireless Road                                Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand  ​ 
Phone: +662 021 9800
Fax: +662 021 9801
E-mail: communication@fresenius-kabi.com

Represented by the board of directors:

Phaisal Sirisinsuk, Hanno Michael Diehl, Satish Bapusaheb Kulkarni, Indrawati Taurus

Managing Director: Phaisal Sirisinsuk

Juristic Person Registration No. 0105542045633                                Tax Identification No. 0105542045633​

Edited by:

Fresenius Kabi (Thailand) Limited.

93/1 GPF Wireless Building, Building B                                                10th Floor, Room 1001-1003, Wireless Road                              Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330                                                    Thailand

E-mail: communication@fres​enius-kabi.com​

© 2000 - 2024 Fresenius Kabi AG​​​​ - The contents of this website and its subpages, in particular texts, images and graphics, are protected by copyright. All rights, including digital and mechanical reproduction rights as well as any rights to publication in digital or mechanical form, as well as editing and translation rights, are reserved.

This imprint is also valid for the Social Media platforms of Fresenius Kabi AG.