คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลสำหรับบุคคลที่ส่งคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2020

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (“เรา”) จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของบุคคลที่ติดต่อเราเพื่อส่งคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulations หรือ GDPR) หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลนี้อธิบายถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านส่งคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าเราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทอื่นๆ ด้วยเช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราในฐานะตัวแทนทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นโปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน