แบบฟอร์มการติดต่อการคุ้มครองข้อมูล

ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไข การลบ หรือการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน นอกจากนั้น ท่านยังสามารถขอสำเนาข้อมูล หรือขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังองค์กรอื่นโดยตรงได้

หากท่านต้องการส่งคำร้องไปยังหน่วยงานเฟรเซนีอุส คาบีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานเฟรเซนีอุส คาบีในประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ได้ ที่นี่

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * หากไม่ได้รับข้อมูลในช่องดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องของท่านได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
แบบฟอร์มติดต่อทั่วไป