คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

รายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งให้บริการหรือร่วมงานกับบริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด 

ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เวอร์ชันก่อนหน้า

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (“เรา”) จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของบุคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Professional - HCP) ซึ่งให้บริการหรือติดต่อร่วมงานกับเรา  

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลนี้ อธิบายถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อร่วมงานกับเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์

โปรดทราบว่าเราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทอื่นๆ เช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ดังนั้นโปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน