Manažment kvality

Kvalita vo všetkom čo robíme

Náš systém riadenia kvality je navrhnutý tak, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých platných národných a medzinárodných požiadaviek a spĺňal očakávania našich partnerov a zákazníkov. Pravidelné zlepšovanie kvality vo všetkých procesoch s cieľom podporiť zdravotníckych profesionálov v čo najlepšej liečbe a starostlivosti o kriticky a chronicky chorých pacientov, je pre nás trvalou úlohou.

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 13485