Nyheter

AIO-kursen 2018

19:e Nordiska All in One mötet för farmaceuter!

februari 5, 2018

Tvådagars internatkurs för farmaceuter. Fokus ligger på parenteral nutrition och kursen hålls den 31/5-1/6 i Köpenhamn.

För mer information & anmälan>>