Roztwory hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji – dalsze środki w celu wzmocnienia istniejących ograniczeń

marzec 20, 2019

 

Informujemy o wprowadzeniu dalszych środków w celu wzmocnienia istniejących ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES). 
Treść pisma informacyjnego w tej sprawie do fachowego personelu medycznego, który przepisuje i podaje roztwory HES dostępna jest tutaj.
Broszura dla osób należących do fachowego personelu medycznego dotycząca wdrożenia dodatkowych środków minimalizacji ryzyka dostępna jest tutaj.