Polityka Środowiskowa i Energetyczna zgodna z wymogami norm EN ISO 14001:2015 oraz EN ISO 50001:2018

luty 25, 2020

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W związku z wdrażaniem norm zarządzania ISO 14001 i 50001 Dyrektor Generalny Pan Maciej Chmielowski i Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych Pan Krzysztof Strękowski podpisali politykę środowiskową i energetyczną.

Pełna treść aktualnie obowiązującej polityki dostępna jest tutaj (język polski).