Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodna z wymogami norm ISO 45 001:2018

wrzesień 30, 2020

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony życia i zdrowia wszystkich pracowników. W związku z wdrażaniem norm zarządzania ISO 45 001 Dyrektorzy Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie podpisali politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pełna treść aktualnie obowiązującej polityki dostępna jest tutaj (język polski)