Oświadczenie firmy Fresenius Kabi w związku z pandemią koronawirusa.

marzec 26, 2020

Firma Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wstrzymała do odwołania realizację bezpośrednich wizyt swoich pracowników we wszystkich placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Wyjazdowe działania zespołów serwisowych ograniczają się jedynie do pilnych interwencji.

 

W odpowiedzi na rekomendacje władz państwowych, wprowadziliśmy tryb pracy zdalnej dla naszych pracowników terenowych w Polsce oraz większości pracowników biurowych w Warszawie i w Kutnie.

 

Kontakt z naszymi pracownikami możliwy jest za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Zasady te będą obowiązywały tak długo, jak będzie to niezbędne.

 

Monitorujemy na bieżąco sytuację i zalecenia odpowiednich instytucji i władz, aby zapewnić ciągłość dostaw do naszych odbiorców.

 

Deklarujemy pełną współpracę na rzecz ograniczania zagrożeń, wynikających z pandemii koronawirusa.

W przypadku zapytań prosimy o kontakt na adres info.poland@fresenius-kabi.com