HESy – system kontrolowanej dystrybucji i akredytacja szpitali

marzec 20, 2019

Z dniem 16 kwietnia 2019 r. produkty lecznicze zawierające hydroksyetyloskrobię (HESy) będą podlegały „Programowi kontrolowanego dostępu”. Po tym terminie szpitale nie będą mogły nabyć roztworów do infuzji zawierających HES 130 bez tzw. akredytacji, którą uzyskuje się po ukończeniu obowiązkowego szkolenia edukacyjnego przez fachowy personel medyczny, który przepisuje i podaje roztwory HES. 

I)    Jak odbyć szkolenie:

1)    Szkolenie edukacyjne, po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje indywidualny certyfikat jest dostępne pod adresem: https://academy.esahq.org/volumetherapy
To szkolenie wymaga indywidualnego zalogowania się na stronę European Society of Anaesthesiology (ESA), jest bezpłatne, nie jest równoznaczne z nabyciem płatnego członkostwa w ESA. Instrukcja logowania w jęz. polskim dostępna jest tutaj.

2)    Szkolenie edukacyjne w formie prezentacji (PDF) dostępne jest tutaj.
Prezentacja może zostać wykorzystana do szkolenia zbiorowego na oddziale, podczas którego uczestnicy potwierdzają podpisem odbycie szkolenia.

II)    Jak uzyskać akredytację dla szpitala i zamawiać HES-y


Po odbyciu szkolenia edukacyjnego przez fachowy personel medyczny (forma 1 lub 2) ordynator oddziału podpisuje Zobowiązanie dostępne tutaj.
Kopię Zobowiązania należy przesłać do Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.:
-    na adres: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
-    na adres e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com 
-    faksem: +48 (22) 345 67 87 
-    przekazać bezpośrednio przedstawicielowi. 

Otrzymanie przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. podpisanych zobowiązań jest jednoznaczne z uzyskaniem akredytacji przez szpital i uprawnia do zakupu produktów leczniczych zawierających HES.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com
tel.: +48 607 981 589 i +48 601 952 335