HES – aktualne informacje

czerwiec 8, 2022

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną hydroksyetyloskrobię (HES) firmy Fresenius Kabi pozostają nadal aktywne przez okres 18 miesięcy czytaj całość

Uzyskanie akredytacji