Sundhedsstyrelsens nye vejledning om underernæring

31. maj 2022

"Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis"

Vejledningen beskriver indsatsen omkring tidlig opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko.

Den skal bidrage til at understøtte en sammenhængende tværsektoriel og tværfaglig ernæringsindsats for den enkelte borger og patient.

Den kan læses sammenhængende eller bruges som opslagsværk og indeholder:

1. Indledning
2. Målgruppe og populationsanalyse
3. Opsporing, behandling og opfølgning af ernæringsrisiko
4. Opsporing, behandling og opfølgning af ernæringsrisiko i kommunen
5. Opsporing, behandling og opfølgning af ernæringsrisiko på sygehus
6. Opsporing, behandling og opfølgning af ernæringsrisiko i almen praksis
7. Ernæring i praksis
8. Yderligere fokusområder i en ernæringsbehandling
9. Opsporing, behandling og opfølgning af børn og unge i ernæringsrisiko
10. Kompetencer
11. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Find og download den på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Sundhedssyrelsen (sst.dk)