HES - Řízená distribuce

V této sekci naleznete odkaz na online odborné školení, které je nezbytné pro získání akreditace pro zdravotnické zařízení. Bez této akreditace nebude možné po 16.4. 2019 nakupovat a používat infuzní roztoky, které obsahují HES.

Dále zde můžete nalézt dokumenty: Informační dopis pro zdravotnické pracovníky a Dohoda pro primáře a vedoucí oddělení.

Před vstupem do online tréninku je nezbytné si na webové stránce ESA Academy vytvořit účet. Návod rovněž naleznete v této sekci.

 

Odkaz na online školení

Seznam akreditovaných pracovišť

DATUM AKREDITACE

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

KLINIKA, ODDĚLENÍ

6.5.2019 FN Hradec Králové Neurochirurgická klinika
    Chirurgická klinika, JIP
6.5.2019 Oblastní nemocnice Trutnov ARO
6.5.2019 NPK - Pardubická nemocnice ARO
6.5.2019 Nemocnice Na Františku ARO
    MOJIP
6.5.2019 NPK - Svitavská nemocnice Chirurgické oddělení
    Interní oddělení
    ARO
30.4.2019 Nemocnice Příbram Oddělení nukleární medicíny
30.4.2019 Nemocnice Na Bulovce Chirurgická klinika
    Urgentní příjem
    ARO
30.4.2019 Nemocnice Vsetín ARO
29.4.2019 Nemocnice Jeseník ARO
29.4.2019 Městská nemocnice Ostrava Gynekologicko porodnické oddělení
29.4.2019 Vojenská nemocnice Olomouc ARO
26.4.2019 Karvnská hornická nemocnice Centrum nemocí páteře - JIP
    Anesteziologická ambulance
23.4.2019 FN Motol Dětské kardiocentrum
    Klinika spondylochirurgie 1.LF
    Interní klinka 2.LF
    Pneumologická klinika 2.LF
    III.Chirurgická klinika 1.LF
    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF
    Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF
    KARIM 2.LF, oddělení NIP, DIOP
18.4.2019 FN Olomouc OPCHO
    Transfuzní oddělení
    Gynekologicko-porodnická klinika
    ARO
    Urgentní příjem
18.4.2019 Nemocnice Na Homolce Neurologické oddělení
    Kardiologie
18.4.2019 Nemocnice Litomyšl ARO
18.4.2019 Thomayerova nemocnice Interní klinika
    ARO
    Pneumologická klinika
18.4.2019 Nemocnice Tábor JIP
18.4.2019 Almeda, a.s. Gynekologicko-porodnické oddělení
16.4.2019 IKEM Klinika diabetologi
    Klinika kardiovaskulární chirurgie
    KARIP
16.4.2019 Nemocnice Boskovice ARO
    Interní oddělení
16.4.2019 Nemocnice České Budějovice Chirurgická JIP
    Kardiologické oddělení
    Kardiochirurgická JIP
    Interní oddělení
16.4.2019 Nemocnice Na Bulovce Chirurgická klinika
    Urgentní příjem
    ARO
16.4.2019 Nemocnice Benešov ARO
    Chirurgie
16.4.2019 Nemocnice Pelhřimov ARO
16.4.2019 Nemocnice Kadaň ARIM
16.4.2019 Ústřední vojenská nemocnice KARIM
16.4.2019 Nemocnice Teplice ARO
16.4.2019 Nemocnice Litoměřice ARO
16.4.2019 Nemocnice Chomutov ARO
16.4.2019 FN Brno KARIM
    Urologická klinika
15.4.2019 Nemocnice Třinec ARO/MOJIP
15.4.2019 Klatovská nemocnice ARO
    Multioborová JIP
    ARO - centrální operační sály
10.4.2019 Všeobecná fakultní nemocnice KARIM
    OAM
    KARIM - AOGPK
10.4.2019 FN Plzeň Chirurgická JIP 1
    Klinika ortopedie a traumatologie
10.4.2019 Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín ARIM
9.4.2019 Nemocnice Ostrov ARO
    NIP
    DIOP
    OVP
9.4.2019 Nemocnice Slaný ARO
    Gynekologie a porodnice
    Chirurgické oddělení
    Interní oddělení
9.4.2019 Nemocnice Písek ARO
    Chirurgie
9.4.2019 Nemocnice Sokolov MOJIP
9.4.2019 Nemocnice Český Krumlov ARO
    Chirurgická JIP
9.4.2019 Fakultní nemocnic Královské Vinohrady Kardiochirurgická klinika
8.4.2019 NPK - Chrudimská nemocnice Interní oddělení
    Chirurgické oddělení
8.4.2019 Nemocnice Břeclav ARO
28.3.2019 NPK - Orlickoústecké nemocnice ARO
28.3.2019 Nemocnice Náchod ARO
27.3.2019 Oblastní nemocnice Kolín ARO