HES - Řízená distribuce

V této sekci naleznete odkaz na online odborné školení, které je nezbytné pro získání akreditace pro zdravotnické zařízení. Bez této akreditace nebude možné po 16.4. 2019 nakupovat a používat infuzní roztoky, které obsahují HES.

Dále zde můžete nalézt dokumenty: Informační dopis pro zdravotnické pracovníky a Dohoda pro primáře a vedoucí oddělení.

Před vstupem do online tréninku je nezbytné si na webové stránce ESA Academy vytvořit účet. Návod rovněž naleznete v této sekci.

 

Odkaz na online školení

Seznam akreditovaných pracovišť

DATUM AKREDITACE

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

KLINIKA, ODDĚLENÍ

21.3.2019 Almeda a.s., Neratovice Gynekologicko - porodnické oddělení
21.3.2019 Anesan, Český Brod NIP
22.3.2019 AROPPRO, společnost pro anestezii s.r.o., Praha 6  
26.3.2019 Broumovská nemocnice Multidisciplinární JIP
26.3.2019 Fakultní nemocnice Brno KARIM
  Fakultní nemocnice Brno Urologická klinika
  Fakultní nemocnice Brno KÚCH
  Fakultní nemocnice Brno KNPT
  Fakultní nemocnice Brno Interní klinika
  Fakultní nemocnice Brno 2.ARO - Gynekologická porodnická klinika
29.3.2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurochirurgická klinika
  Fakultní nemocnice Hradec Králové Chirurgická klinika, JIP
2.4.2020 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Kardiochirurgická klinika
3.4.2020 Fakultní nemocnice Motol Dětské kardiocentrum
  Fakultní nemocnice Motol Klinika spondylochirurgie 1. LF
  Fakultní nemocnice Motol Interní klinika 2. LF
  Fakultní nemocnice Motol Pneumologická klinika 2. LF
  Fakultní nemocnice Motol III. Chirurgická klinika 1. LF
  Fakultní nemocnice Motol Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF
  Fakultní nemocnice Motol Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF
  Fakultní nemocnice Motol KARIM 2. LF, oddělení NIP, DIOP
  Fakultní nemocnice Motol Chirurgická klinika 2.LF
  Fakultní nemocnice Motol Neurologická klinika 2.LF
  Fakultní nemocnice Motol Dětská a dospělá traumatologie
16.4.2019 Fakultní nemocnice Olomouc OPCHO
  Fakultní nemocnice Olomouc Neurologické oddělení
  Fakultní nemocnice Olomouc Transfuzní oddělení
  Fakultní nemocnice Olomouc Gynekologicko - porodnická klinika
  Fakultní nemocnice Olomouc KARIM
  Fakultní nemocnice Olomouc ARO
  Fakultní nemocnice Olomouc Urgentní příjem
  Fakultní nemocnice Olomouc Urologická klinika
18.4.2019 Fakultní nemocnice Ostrava Hematoonkologická klinika
  Fakultní nemocnice Ostrava Chrirurgická klinika
  Fakultní nemocnice Ostrava KARIM
18.4.2019 Fakultní nemocnice Plzeň Chirurgická JIP 1
  Fakultní nemocnice Plzeň Klinika ortopedie a tramatoloie
  Fakultní nemocnice Plzeň JIP neurochirurgická klinika
29.4.2019 Fakultní nemocnice u Svaté Anny ARO
29.4.2019 Chronicare - Life Star a.s. NIP, Polní 3, Brno ˇŘečkovice
30.4.2020 Chronicare - Life Star a.s. Cronicare MUND, Brno Řečkovice
30.4.2020 Chronicare Nymburk  
30.4.2020 IKEM Klinika diabetologie
  IKEM Klinika kardiovaskulární chirurgie
  IKEM KARIP
6.5.2019 Kardiologie Na Bulovce s.r.o.  
6.5.2019 Karvinská hornická nemocnice Centrum nemocí páteře - JIP
  Karvinská hornická nemocnice Anesteziologická ambulance
  Karvinská hornická nemocnice Neurolocké oddělení
  Karvinská hornická nemocnice Iterní oddělení
7.5.2019 Klatovská nemocnic Multioborová JIP
  Klatovská nemocnic ARO
10.5.2019 Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín ARIM
  Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín Gynekologicko porodnické oddělení
17.5.2019 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most

Gynekologicko porodnické oddělení

24.5.2019 Městská nemocnice Ostrava Gynekologicko porodnické oddělení
  Městská nemocnice Ostrava Neurochirurgické oddělení
  Městská nemocnice Ostrava Ortopedické oddělení
4.10.2019 MOÚ Brno ARO
6.8.2019 Nemocnice Benešov ARO
  Nemocnice Benešov Chirurgie
4.10.2019 Nemocnice Boskovice Interní oddělení
  Nemocnice Boskovice ARO
4.10.2019 Nemocnice Břeclav ARO
15.10.2019 Nemocnice České Budějovice Chirurgické oddělení
  Nemocnice České Budějovice Kardiologické oddělení
  Nemocnice České Budějovice Interní oddělení
  Nemocnice České Budějovice Oddělení urologie
  Nemocnice České Budějovice Kardiochirurgická JIP
7.11.2019 Nemocnice Český Krumlov Chirurgická JIP
  Nemocnice Český Krumlov ARO
26.11.2019 Nemocnice Frýdlant Gynekologické oddělení
18.12.2019 Nemocnice Havířov MOJIP
  Nemocnice Havířov Interní oddělení
18.3.2020 Nemocnice Hodonín ARO
  Nemocnice Hodonín Chirurgie
16.4.2020 Nemocnice Chomutov ARO
27.4.2020 Nemocnice Jablonec nad Nisou ARO
29.5.2020 Nemocnice Jeseník ARO
30.4.2019 Nemocnice Jičín ARO
20.5.2020 Nemocnice Jílemnice ARO
16.4.2019 Nemocnice Kadaň ARIM
24.5.2019 Nemocnice Kroměříž Interní oddělení
  Nemocnice Kroměříč Chirugie
18.12.2019 Nemocnice Liberec Kardiocentrum
16.4.2019 NemocniceLitoměřice ARO
12.4.2019 Nemocnice Na Bulovce Chirurgická klinika
  Nemocnice Na Bulovce Urgentní příjem
  Nemocnice Na Bulovce ARO
  Nemocnice Na Bulovce ARO
30.4.2019 Nemocnice Na Františku ARO, MOJIP
11.4.2019 Nemocnice Na Homolce Neurologické oddělení
  Nemocnice Na Homolce Kardiologie
21.3.2019 Nemocnice Náchod ARO
  Nemocnice Náchod Chirurgické oddělení
  Nemocnice Náchod Interní oddělení
28.3.2019 Nemocnice Ostrov ARO,NIP,DIOP, OVP
2.4.2019 Nemocnice Pelhřimov ARO
21.3.2019 Nemocnice Písek ARO
  Nemocnice Písek Chirurgie
  Nemocnice Písek Gyn-por. oddělení
30.4.2019 Nemocnice Příbram Oddělení nukleární medicíny
21.3.2019 Nemocnice Slaný ARO
  Nemocnice Slaný Chirurgické oddělení
12.4.2019 Nemocnice Tábor JIP
16.4.2019 Nemocnice Teplice ARO
29.3.2019 Nemocnice Třinec ARO/MOJIP
  Nemocnice Třinec Gynekologicko porodnické oddělení
  Nemocnice Třinec Interní oddělení
4.10.2019 Nemocnice Uherské Hradiště ARO
29.10.2019 Nemocnice Vrchlabí Oddělení akutní medicíny
30.4.2019 Nemocnice Vsetín ARO
28.3.2019 Nemos Sokolov MOJIP
  Nemos Sokolov ARO
27.3.2019 NPK Chrudimská nemocnice Interní oddělení
  NPK Chrudimská nemocnice Chirurgické oddělení
18.4.2019 NPK Litomyšlská Nemocnice ARO
  NPK Litomyšlská Nemocnice Interní JIP
  NPK Litomyšlská Nemocnice Neurologie
  NPK Litomyšlská Nemocnice Interní oddělení
  NPK Litomyšlská Nemocnice Chirurgie
28.3.2019 NPK Orlickoústecká nemocnice ARO
6.5.2019 NPK Pardubická nemocnice ARO
  NPK Pardubická nemocnice Interní oddělení
  NPK Pardubická nemocnice Chirurgické oddělení
12.4.2019 NPK Svitavská nemocnice Chirurgické oddělení
  NPK Svitavská nemocnice Interní oddělení
  NPK Svitavská nemocnice ARO
  NPK Svitavská nemocnice Gynekologicko-porodnické oddělení
15.5.2019 Oblastní nemocnice Kladno ARO
27.3.2019 Oblastní nemocnice Kolím ARO
3.6.2020 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Chirurgie
6.5.2019 Oblastní nemocnice Trutnov ARO
  Oblastní nemocnice Trutnov Chirurgie
16.4.2020 Primaved Plzeň Chirurgie
18.4.2019 Thomayerova nemocnice Interní klinika
  Thomayerova nemocnice ARO
  Thomayerova nemocnice Pneumologická klinika
2.5.2019 Ústav hematologie a krevní transfuze Aferetické oddělení
16.4.2019 Ústřední vojenská nemocnice KARIM
  Ústřední vojenská nemocnice Neurochirurgické oddělení
27.4.2020 Vojenská nemocnice Brno Interní oddělení
15.4.2019 Vojenská nemocnice Olomouc ARO
  Vojenská nemocnice Olomouc Chirurgie - JIP
20.4.2019 Vršovická zdravotní a.s. ONRP
  Vršovická zdravotní a.s. NIP
  Vršovická zdravotní a.s. Ortopedické oddělení
22.3.2019 Všeobecná fakultní nemocnice KARIM
  Všeobecná fakultní nemocnice OAM
  Všeobecná fakultní nemocnice KARIM - AOGPK
  Všeobecná fakultní nemocnice Gynekologicko - porodnické oddělení
  Všeobecná fakultní nemocnice 2. Interní klinika
  Všeobecná fakultní nemocnice 4. Interní klinika