“Грижа за живота“ – по време на пандемията от коронавирус

4. април 2020

Във Фрезениус Каби имаме една единствена цел – да доставим животоспасяващи лекарства и технологии в ръцете на медицинските специалисти и да отговорим на предизвикателствата, с които те се сблъскват. Тази цел никога не е била по-важна, тъй като светът е изправен пред безпрецедентна заплаха от вирус, който не сме виждали до сега. За да продължаваме да следим отблизо ситуацията с коронавируса и последиците от него, основната ни грижа е здравето и безопасността на нашите служители, медицинските специалисти и техните пациенти в световен мащаб.

 

В допълнение, за да осигурим здраве и безопасност, всички наши усилия са насочени към непрекъснато доставяне на нашите жизненоважни лекарства и технологии на медицинските специалисти. За тази цел създадохме глобални и местни работни групи, за да гарантираме непрекъснати процеси и да улесним бързото вземане на решения, в тясно сътрудничество с властите, доставчиците и клиентите. Въведени са всеобхватни мерки за непредвидени обстоятелства и е задействан ясен план за непрекъснатост на дейността. Предприети са също стъпки за намаляване на риска от предаване на вируса в производствените ни обекти, логистични центрове, центрове за иновации и развитие, и офиси. Всички промени, свързани с коронавируса, се следят внимателно, а препоръките, предоставени от местните власти, се прилагат незабавно.

 

Глобалните ни производствени и логистични мрежи работят в много предизвикателна среда. Въпреки това, се справяме успешно със ситуацията и в момента не изпитваме значителни прекъсвания на нашите дейности. Освен това работим в тясно сътрудничество с правителствата и здравните власти по света, за да гарантираме непрекъснат достъп до нашите лекарства и технологии.

 

Фрезениус Каби благодари на своите партньори, на медицинските специалисти и болногледачи по целия свят за техните неуморни усилия. Нека всички работим заедно, за да ограничим разпространението на вируса и да се справим с неговите последици. Вдъхновени сме от безкористността на нашите служители, които са ангажирани да поддържат доставките на лекарствата ни за пациентите и техните семейства. Всеки ден всичките 40 000 служители на Фрезениус Каби са изцяло посветени да откликнат на глобалните медицински нужди с нашите продукти и услуги и на предаването на нашата обща философия: грижа за живота.

 

 

Фрезениус Каби

27 март 2020